۵۴ درصد منابع آب شهری از آب‌های سطحی و ۸۱ درصد روستایی استان از آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود
۵۴ درصد منابع آب شهری از آب‌های سطحی و ۸۱ درصد روستایی استان از آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود

خانی مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: ۵۴ درصد منابع آب بخش شهری از آب‌های سطحی و ۸۱ درصد بخش روستایی استان از آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود. به گزارش صدای آناک،محمد خانی در خصوص منابع تامین آب در کل استان، اظهار کرد: ۵۴ درصد منابع آب مناطق شهری از رودخانه‌ها با حداکثر ظرفیت شش هزار […]

خانی مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: ۵۴ درصد منابع آب بخش شهری از آب‌های سطحی و ۸۱ درصد بخش روستایی استان از آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود.

به گزارش صدای آناک،محمد خانی در خصوص منابع تامین آب در کل استان، اظهار کرد: ۵۴ درصد منابع آب مناطق شهری از رودخانه‌ها با حداکثر ظرفیت شش هزار و ۵۰ لیتر در ثانیه، ۴۳ درصد از چاه‌ها با حداکثر ظرفیت چهار هزار و ۹۰۰ لیتر در ثانیه، دو درصد از قنوات با ظرفیت ۱۸۰ لیتر در ثانیه و یک درصد از چشمه‌ها با ظرفیت ۷۰ لیتر در ثانیه تامین می‌شود.
وی افزود: در بخش روستایی نیز ۱۹ درصد از رودخانه‌ها با حداکثر ظرفیت ۶۵۰ لیتر در ثانیه، ۷۲ درصد از چاه‌ها با حداکثر ظرفیت دو هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه، شش درصد از قنوات با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه و سه درصد از چشمه‌ها با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه تامین می‌شود.
خانی با بیان اینکه جمع کل آب تولیدی استان ۴۶۵ میلیون متر مکعب در سال است، یادآور شد: در مجموع ۴۶ درصد منابع آب بخش شهری و ۸۱ درصد بخش روستایی از آب‌های زیر زمینی و ۵۴ درصد بخش شهری و ۱۹ درصد بخش روستایی از آب‌های سطحی تامین می‌شود.