ببینید/آئین واگذاری۱۰۰۰ قطعه زمین مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان آذربایجان شرقی | پایگاه خبری صدای آناک