به خالق یکتا، که نگاهش بر همه آشناست
گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایسته رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت وگو و برخورد سالم و سازنده، نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقای سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گمان یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعه فرهنگی، به معنای گسترده آن که در برگیرنده گشایش و گسترش گفت وگوهای فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است، نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است.
حال پایگاه خبری آناک نیوز در معنای مادری به معنی هدیه و خاطره که در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و با هدف ارتقاء فرهنگ جامعه و اطلاع رسانی فعالیت خود را آغاز می کند.
آناک پلی ارتباطی بین مردم و مسوولان بوده و در جهت ایجاد وحدت، دوستی، مهربانی و امید و نشاط در جامعه تلاش خواهد کرد.
معیار ارزشیابی انسانها در درست پنداری و درست کرداریست و آناک با اندیشیدن به زیبایی های آینده، خوبی ها و خاطرات ماندگار و در نهایت رفتارهای پسندیده و رسیدن به جامعه ای ایده ال و آرمانی تلاش خواهد کرد.
فعالیت در عرصه ی رسانه رسالتی خطیر است و بی شک عاری از لغزش و خطا نخواهیم بود و نیازمند همفکری و همراهی دوستان و همکاران ارجمند هستیم.
سه اصل تولید اخبار مفید، خوب و امیدبخش از آغاز فعالیت سرلوحه رسانه بوده حتی اگر در این راه به نقطه مطلوب هم نرسیم از باب خطا نبوده بلکه شاید نیاز به زمان بیشتری بوده است.
رفتار انسان ها، فکر، فرهنگ و هویت همه جوامع در دست رسانه‌ها است، چرا که رسانه ها می توانند در گسترش صلح و امنیت جهانی تاثیر به سزایی داشته باشند.
از خدا میخواهیم تا شایستگی آن را داشته باشیم که ارزش قلم را پاس داشته و در راه خدمت به هم نوعان خود قدم برداریم

<div id=”div_eRasanehTrustseal_91417″></div>
<script src=”https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js”></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(91417, true);</script>