همزمان با هفته بسیج  در مورخه ۱۴۰۰/۹/۳ پویش ملی نهالکاری  با همکاری گروه های مردمی و جهادی در پادگان شهید قاضی طباطبایی «ره» سپاه پاسداران در مساحت سه هکتار شروع شد.
همزمان با هفته بسیج  در مورخه ۱۴۰۰/۹/۳ پویش ملی نهالکاری  با همکاری گروه های مردمی و جهادی در پادگان شهید قاضی طباطبایی «ره» سپاه پاسداران در مساحت سه هکتار شروع شد.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی، دکتر رحیم مهردادی مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی اعلام داشتند در راستای تحقق شعار ایران قوی و چشم‌انداز نهال‌کاری ، به یاد هر شهید یک هزار درخت این پویش ملی با دستور معاون محترم وزبر و رئیس […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی، دکتر رحیم مهردادی مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی اعلام داشتند در راستای تحقق شعار ایران قوی و چشم‌انداز نهال‌کاری ، به یاد هر شهید یک هزار درخت این پویش ملی با دستور معاون محترم وزبر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور شروع شده است.
اجرای این پویش از آذر ماه تا روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در اسفند ماه ادامه خواهد یافت.
هدف از اجرای پویش سراسری نهال کاری، ترویج فرهنگ نهالکاری و حفاظت و احیای طبیعت در بین اقشار مختلف جامعه، توسعه فضای سبز و جنگل‌کاری در محلهای مناسب و اطراف شهرها ، کنترل آلودگی و تقویت روحیه مشارکت در بین اقشار مختلف جامعه ، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می باشد.