دکتر رئیسی گفت رشد ۸ درصد اقتصاد در دستور دولت قرار گرفته است تحقق آن به همت نخبگان است
دکتر رئیسی گفت رشد ۸ درصد اقتصاد در دستور دولت قرار گرفته است تحقق آن به همت نخبگان است

به گزارش مهندس فرزانه مدیر روابط عمومی امداد صنعت نانودکتر رئیسی مسئول مجمع بسیج استان آذربایجان شرقی گفت: بر اساس هدف گذاری دولت قوی و مردمی توسعه رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد در دستور دولت قرار گرفته است و تحقق آن به همت نخبگان است.دکتر رئیسی صبح امروز در دیداربا کارگروه اقتصادی وزیربنائی مجمع […]

به گزارش مهندس فرزانه مدیر روابط عمومی امداد صنعت نانو
دکتر رئیسی مسئول مجمع بسیج استان آذربایجان شرقی گفت: بر اساس هدف گذاری دولت قوی و مردمی توسعه رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد در دستور دولت قرار گرفته است و تحقق آن به همت نخبگان است.
دکتر رئیسی صبح امروز در دیداربا کارگروه اقتصادی وزیربنائی مجمع عالی بسیج استان آذربایجان شرقی گفتند رشد اقتصادی تا رسیدن به نقطه مطلوب ۸درصد فاصله زیادی دارد و نیازمند تلاش تخصصی کارگروه است.
وی در ادامه تاکید کرد و گفت.
تحقق اهداف اقتصاد ی دولت انقلابی و مردمی رشد اقتصادی ۸ هدف اصلی کارگروه اقتصادی و زیر بنائی مجمع بسیج باید با ایجاد تولید فکرهای کاربری و تخصصی برای محقق رشد ۸درصد اقتصاد کشور طرح و برنامه خود را پیشنهادو ارائه دهند.
درادامه اعضای کارگروه اقتصادی و زیر بنائی مجمع بسیج استان آذربایجان نقطه نظرات خود را بیان داشتند.
مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت :
گیاهان دارویی مستلزم توسعه صنعتی است
در ادامه این نشست مهندس جعفری بنیانگذار امداد صنعت درمورد گیاهان دارویی گفت: یکی از صدمات جبران‌ناپذیر در حوزه کشت گیاهان دارویی، خام‌فروشی محصولات به سایر کشورهاصادر می شود.
وی تاکیدکرد خام فروشی باعث شده بیگانگان ثروت و ارزش افزون این نعمت الهی با غفلت ما درو کند. درآمد گیاهان دارویی آلمان دو برابر درآمد نفت ایران!
وعدم وجود صنایع فرآوری مناسب برای تکمیل زنجیره ارزش این گیاهان است وصنعت گیاهان داروی اگر جدی مورد حمایت دولت قرار گیرد قادر در رشد ۸درصد اقتصاد کشور و اشتغال نقش آفرین کند وگیاهان دارویی مستلزم توسعه صنعتی است.