امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره بهزیستی آذربایجان شرقی و و مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره بهزیستی آذربایجان شرقی و و مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت بهبود ارائه خدمات سلامت در حوزه پیشگیری و سلامت اجتماعی به افراد نیازمند خدمات، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی مرتبط، تفاهم‌نامه همکاری فی مابین مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی با موضوع افزایش تعامل و همکاری در بهبود ارائه […]

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت بهبود ارائه خدمات سلامت در حوزه پیشگیری و سلامت اجتماعی به افراد نیازمند خدمات، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی مرتبط، تفاهم‌نامه همکاری فی مابین مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی با موضوع افزایش تعامل و همکاری در بهبود ارائه خدمات به بیماران اورژانس و افراد نیازمند به مداخلات روانی _ اجتماعی و توانبخشی و اقدام مشترک و یکپارچه جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی منعقد شد.