حادثه سونگون تلفات جانی نداشت/ ترمز در پیچ سراشیبی، کنترل جرثقیل باری را از دست راننده خارج می کند
حادثه سونگون تلفات جانی نداشت/ ترمز در پیچ سراشیبی، کنترل جرثقیل باری را از دست راننده خارج می کند

بعد از ظهر امروز در حین راهپیمایی کارگران معترض شرکت های پیمانکاری مبین و آهن آجین به حقوق معیشتی در جاده معدن، خودروی جرثقیل حامل بار بخاطر ترمز سرپیچ سرازیری از کنترل راننده خارج شده که خوشبختانه با هدایت جرثقیل ، این حادثه هیچگونه تلفاتی نداشته است. به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی […]

بعد از ظهر امروز در حین راهپیمایی کارگران معترض شرکت های پیمانکاری مبین و آهن آجین به حقوق معیشتی در جاده معدن، خودروی جرثقیل حامل بار بخاطر ترمز سرپیچ سرازیری از کنترل راننده خارج شده که خوشبختانه با هدایت جرثقیل ، این حادثه هیچگونه تلفاتی نداشته است.

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی مجتمع مس سونگون، جرثقیل در حین حمل لاینر از انبار به کارخانه تغلیظ در محدوده سه راهی نیمه صنعتی معدن مس سونگون بدلیل عدم دید در سر پیچ، با مشاهده جمعیت که در حال راهپیمایی در وسط جاده بودند، نسبت به ترمز و کاهش دنده خودرو اقدام می کند اما به علت سرازیری و بار جرثقیل، کنترل ماشین به سختی انجام گرفته و در وضعیتی معجزه گونه از منتهی الیه چپ جاده از میان جمعیت بدون حادثه جانی عبور می کند.
راننده به دلیل شوک وارده و با کمک جمعی از پرسنل حاضر از جرثقیل پیاده و به بهداشت مجتمع اعزام می شود
گفتنی است جمعی از پرسنل شرکتهای یاد شده به دنبال مطالبات معیشتی خود در محدوده ی محل کار خود تجمع کرده اند
که مدیر مجتمع ، اقای مهندس رضوی با رایزنیها و تلاش بی وقفه و شبانه روزی خود سعی در برطرف کردن مشکلات و توجه به مطالبات این پرسنل عزیز دارد