تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی: دکتر رحیم مهردادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ در کنار امضاء این تفاهم نامه گفتند؛ در راستای حفظ ،احیا ،توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و جهت بالفعل نمودن […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی: دکتر رحیم مهردادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ در کنار امضاء این تفاهم نامه گفتند؛ در راستای حفظ ،احیا ،توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و جهت بالفعل نمودن ظرفیت های بالقوه عرصه های منابع طبیعی و احیاء و بهره برداری صیانتی جهت بهبود معیشت جوامع محلی و بهره برداران و ایجاد اشتغال با رعایت اصول فنی و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و شعارهای دولت مردمی و سیاستهای ابلاغی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور همکاری لازم فی مابین به عمل آید.
در ادامه آقای مصباح ربانی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضمن استقبال و آمادگی در راستای اجرای برنامه های منابع طبیعی اعلام نمودند. بهتر است تفاهمنامه به صورت عملیاتی در بحث های بیابانزدائی صورت پذیرد.