اتاق اصناف کشاورزی در تمام شهرستانهای آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود/نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر می یابد/آغاز فرآیند استقرار اتاق‌های اصناف کشاورزی در سراسر استان آذربایجان شرقی
اتاق اصناف کشاورزی در تمام شهرستانهای آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود/نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر می یابد/آغاز فرآیند استقرار اتاق‌های اصناف کشاورزی در سراسر استان آذربایجان شرقی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی از تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی خبرداد .به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس علی اکبر نژادرضا در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی حامی اتاق اصناف و دیگر […]

مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی از تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی خبرداد .
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس علی اکبر نژادرضا در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی حامی اتاق اصناف و دیگر تشکلهای بخش کشاورزی استان است و در کنار آنها حضور دارد تا آنها در انجام رسالتهای محوله موفق عمل کنند گفت: براساس دستورالعمل جدید نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر پیدا می‌کند.
وی با اعلام اینکه اتاق اصناف کشاورزی در همه شهرستان‌های استان تشکیل می‌شود، اضافه کرد: باید با همه توان و استفاده از ظرفیتها نسبت به تشکیل اتاق اصناف اقدام شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان لازمه ایجاد اتاقهای اصناف کشاورزی را تشکیل اتحادیه ‌های مربوطه در شهرستانها خواند و در ادامه به تشریح برنامه استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (تصویب نامه ۱۳۹۷/۹/۲۵هیات وزیران) پرداخت و با اشاره به ابلاغ شیوه نامه اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی توسط دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی افزود: براساس این ابلاغیه اقدامات لازم برای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، پشتیبانی فنی و اجرایی از فرآیند سازماندهی و ساماندهی اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف کشاورزی، اعتباربخشی و تعیین کاربردهای پروانه فعالیت / کسب کشاورزی به عنوان سند معتبر شغلی، انجام شده و با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، اعتبار بخشی به پروانه‌های کشاورزی و هویت بخشی به کسب و کارهای این بخش را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و مرکز استان و دبیرخانه کمیسیون به ترتیب در مدیریتهای جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تشکیل و طبق دستورالعمل های ابلاغی و زمانبندی دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی نسبت به پیگیری وظایف محوله اقدام خواهند نمود افزود: عنوان نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تغییر می یابد و هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی شهرستان تا تکمیل فرآیند استقرار ساختار جدید به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی در جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها شرکت می نمایند.
مهندس نژادرضا با بیان اینکه در صورت عدم نصاب اعضای هیات مدیره فعلی نظامهای صنفی کشاورزی شهرستان برای عضویت در کمیسیون نظارت شهرستان، برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره مطابق دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی بلامانع است ادامه داد: کلیه اموال، دارایی ها، نیروی انسانی، ترازنامه و صورتهای مالی و تعهدات نظام صنفی کشاورزی شهرستان پس از تصویب مجمع عمومی به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان منتقل شود.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها موظفند نسبت به آموزش کاربران و ثبت اطلاعات اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان در سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی اقدام و لیست اعضا را به تفکیک رشته های ۷ گانه (موضوع بند ب ماده ۱ اصلاحیه آیین نامه اجرایی) از طریق سامانه به کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ارائه نماید ادامه داد: نظام صنفی کشاورزی استان نیز تا استقرار کامل ساختار جدید و تعیین تکلیف اتاق اصناف استان توسط هیات محترم وزیران موظفند مطابق بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی و ماده ۵ اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان به فعالیت خود ادامه دهند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان