ابلاغ انتصاب مدیر کمیته پزشکی المپیاد ورزشی جام پرچم
ابلاغ انتصاب مدیر کمیته پزشکی المپیاد ورزشی جام پرچم

فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز ضمن دیدار با مدیر کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری تبریز با اهدا حکمی از سوی شهردار کلانشهر تبریز دکتر محمد حسین حسن زاده را به عنوان مدیر کمیته پزشکی المپیاد ورزشی جام پرچم معرفی کرد. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز، مدیر کل سلامت شهرداری […]

فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز ضمن دیدار با مدیر کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری تبریز با اهدا حکمی از سوی شهردار کلانشهر تبریز دکتر محمد حسین حسن زاده را به عنوان مدیر کمیته پزشکی المپیاد ورزشی جام پرچم معرفی کرد.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز، مدیر کل سلامت شهرداری در این نشست با اشاره به عنوان مسابقات ورزشی جام پرچم اظهار داشت: عنوان پرچم بسیار مقدس و در خور تامل و توجه است چرا که نماد وحدت یکرنگی و همبستگی بین اقشار مختلف یک کشور است که با تقویت روحیه همدلی طبعا چنین رخدادهایی منجر به رویدادهای مهم فرهنگی در سطح کشور خواهد بود .