رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود ابقا شد
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود ابقا شد

با حکم دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهادکشاورزی، مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود ابقا شد.به گزارش صدای آنان به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، طی حکمی از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی، جناب آقای مهندس اکبر فتحی بعنوان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود […]


با حکم دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهادکشاورزی، مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود ابقا شد.
به گزارش صدای آنان به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، طی حکمی از سوی وزیر محترم جهادکشاورزی، جناب آقای مهندس اکبر فتحی بعنوان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سمت خود ابقا گردید.
در متن حکم ابلاغ شده دکتر سیدجواد ساداتی نژاد خطاب به اکبر فتحی آمده است:
با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ابقاء می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و اعمال نظارت مستمر بر اجرای سیاستها و برنامه های وزارت در استان ، در نیل به اهداف بخش کشاورزی گامهای موثر بردارید. توفیق شما را از درگاه خداوندمنان خواهانم.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان