مولفه های نه گانه صمیمیت در بین زوجین
مولفه های نه گانه صمیمیت در بین زوجین

می توان صمیمیت را این چنین تعریف کرد که: صمیمیت واقعی فرایندی تعاملی است که از چندین مولفه ی مربوط به هم تشکیل شده است و هسته اصلی این فرآیند، شناخت، درک و پذیرش طرف مقابل، همدلی با احساسات او و قدرشناسی است. این مولفه ها عبارتند از ۱-صمیمیت عاطفی: صمیمیت عاطفی یعنی نیاز به […]

می توان صمیمیت را این چنین تعریف کرد که: صمیمیت واقعی فرایندی تعاملی است که از چندین مولفه ی مربوط به هم تشکیل شده است و هسته اصلی این فرآیند، شناخت، درک و پذیرش طرف مقابل، همدلی با احساسات او و قدرشناسی است.

این مولفه ها عبارتند از

۱-صمیمیت عاطفی: صمیمیت عاطفی یعنی نیاز به برقراری ارتباط و سهیم شدن با تمامی احساسات مثبت(شادی، شادکامی، سرخوشی، برانگیختگی) و هم احساسات منفی(غمگینی، ناراحتی، ناکامی، ترس، خستگی و…).

برای ایجاد صمیمیت عاطفی باید موانع و محدودیت های اندکی وجود داشته باشد تا احساسات به راحتی بتوانند در رفتار یک رابطه بیان شوند. مثلاً اگر فقط به احساسات مثبت اجازه بیان داده شود یک جو عاطفی دروغین و ظاهراً مثبت به وجود خواهد آمد و از سوی دیگر اگر فقط احساسات منفی بیان شوند جو عاطفی موجود باعث تیرگی و نابودی رابطه خواهد شد.

۲-صمیمیت روانشناختی: در حقیقت نیاز به ارتباط، مشارکت و تماس با فردی دیگر است. این امر با در میان گذاشتن موضوعات مهم و شخصی مرتبط با خویشتن واقعی و درونی میسر می گردد. نیاز فرد به بیان امیدها، رویاها و برنامه های آینده و همچنین بیان ترس ها، دل نگرانی ها، شک و تردیدها هسته ی اصلی صمیمیت روانشناختی را تشکیل می دهد.

۳-صمیمیت عقلانی: همسران در صمیمیت عقلانی لازم است عقاید، افکار و باورهای خود را با یکدیگر در میان بگذارند. به وجود آمدن صمیمیت عقلانی، مستلزم احترام به دیدگاه طرف مقابل است، به خصوص احترام به نظرات متفاوت او.

عنصر اصلی در ایجاد و نگهداری صمیمیت عقلانی،توانایی نقش گزینی است.نقش گزینی یعنی توانایی دیدن جهان از دریچه چشمان همسر،دریافت و ادراک موضوعی که همسر از چشم انداز یکتا و منحصر به فرد خود درک می کند.

۴-صمیمیت جنسی: یعنی نیاز به درمیان گذاشتن و بیان افکار، احساسات، تمایلات و خیال پردازی جنسی و شهوانی با همسر. هدف از این نوع صمیمیت، برانگیختگی تمایلات جنسی است.صمیمیت جنسی، همچنین نیاز و تمایل به انجام فعالیت هایی مانند نزدیکی جسمی، لمس کردن، نوازش کردن و.. است که هدف اصلی آن تحریک جنسی، برانگیختگی و لذت جنسی برای هردوی آنهاست.

۵-صمیمیت جسمی: یعنی نیاز به تماس جسمی با همسر. نزدیکی جسمی نباید هدفش برانگیختگی جنسی باشد. صمیمیت جسمی را می توان با یک لمس ساده یا از طریق تماس بدنی نظیر در آغوش گرفتن بیان کرد.

۶- صمیمیت معنوی: اینکه فرد افکار، احساسات، باورهای خود را درباره ی مذهب، قلمروهای معنوی، زندگی پس ازمرگ، رابطه با خدا با همسرش در میان بگذارد.

۷- صمیمیت زیبایی شناختی: موسیقی، شعر، ادبیات، نقاشی، مجسمه سازی و تمامی فعالیت های هنری را می توان به عنوان موضوعات صمیمیت زیبایی شناختی در نظر گرفت.

۸- صمیمیت اجتماعی و تفریحی: به معنای انجام فعالیت ها و تجربه های لذت بخش مشترک با یکدیگر است مثل ورزش، بازی و سرگرمی

۹- صمیمیت زمانی: یعنی اینکه هر یک از زوجین، روزانه چقدر دوست دارند در فعالیت های صمیمانه برای همسر خود وقت صرف کنند.

اگر دونفر در شدت مولفه های صمیمیت، تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند به احتمال زیاد از صمیمیت موجود در روابط خود احساس رضایت نخواهند کرد.

منبع:

-باگاروزی، دنیس ( ۱۳۹۵). تکنیکهای افزایش صمیمیت در زوج درمانی. مترجم: اندوز،زهرا ؛ حمیدپور، حسن. نشر: ارجمند. چاپ اول.

مینا مجیدی -کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

    اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی

    فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی