دروغگویی در کودکان
دروغگویی در کودکان

دروغگویی عادتی ناپسند است که بدون تردید همه از آن بیزارند. بسیاری از والدین که با دروغگویی فرزندشان روبرو می شوند، اظهار نگرانی می کنند. هیچ کودکی به طور ذاتی دروغگو نیست بلکه در شرایطی قرار می گیرد که او را به دروغگویی برمی انگیزد.از آنجایی که دروغگویی زمینه بی اعتمادی به کودک را فراهم […]

دروغگویی عادتی ناپسند است که بدون تردید همه از آن بیزارند. بسیاری از والدین که با دروغگویی فرزندشان روبرو می شوند، اظهار نگرانی می کنند. هیچ کودکی به طور ذاتی دروغگو نیست بلکه در شرایطی قرار می گیرد که او را به دروغگویی برمی انگیزد.از آنجایی که دروغگویی زمینه بی اعتمادی به کودک را فراهم می سازد، والدین و اعضای خانواده باید بکوشند شرایطی مناسب برای تشویق کودک به راستگویی ایجاد کنند.

کودکان اغلب به دلایل زیر دروغ می گویند:

-ترس از تنبیه شدن

-میل به خشنودی

-تقلید از بزرگترها

-تخیلی بودن و ساختن داستان هایی که فکر می کنند به وقوع خواهد پیوست

نکته هایی در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و دروغگویی آن ها:

۱-دروغ گویی را تا جای ممکن یک رفتار زودگذر و ناپایدار تلقی کنید که با برخوردهای مناسب و ایجاد اعتماد برطرف خواهد شد.

۲- هرگز به فرزند خود برچسب دروغ گویی نزنید زیرا به این صفت عادت می کند و رفتار ناشایست خود را تغییر نمی دهد.

۳- به حرف های خود در مقابل فرزندتان دقت کنید.مثلا  “به بابا نمی گوییم امروز چقدر خرج کردیم”

۴- صحنه سازی باعث آموزش دروغ گویی به فرزندتان خواهد شد. هیچ گاه به او نگویید ” هفته آینده می خواهیم به مسافرت برویم ولی به مدرسه ات خواهیم گفت که تو مریض بوده ای”این نوع رفتار هم باعث می شود که اهمیت درس و مدرسه در نزد کودک کاهش یابد و هم برای رسیدن به خواسته های خود دروغ بگوید.

۵- وقتی فرزند خود را به خاطر درغ گویی تنبیه می کنید، او را تحقیر نکنید چون این احساس های منفی کمکی به تغییر رفتارهای ناپسند نمی کند.

۶- اگر فرزندتان در حضور دیگران دروغ می گوید تا خود را فردی شایسته نشان دهد، در مقابل دیگران با او برخورد نکنید.هنگامی که با او تنها شدید، در این مورد صحبت کنید.

۷- از پذیرفتن واقعیت فرار نکنید.اعتماد به فرزند یک چیز است و پنهان کردن ضعف ها و اشتباهات وی یک چیز دیگر.که باید بین این دو تفاوت قائل شد.

۸- از خود بپرسید در صورت روبرو شدن با دروغ کودک چه رفتاری خواهید داشت. این باعث می شود که با فکر بازتر و واکنش مناسب تر اقدام نمایید.

۹- به فرزندتان قول ندهید که اگر راستش را بگوید او را مجازات نخواهید کرد.این اغلب قول صادقانه و واقع بینانه ای نیست.

منبع:

سیگل، الینور و سیگل، لیندا(۱۳۹۳).کلیدهای رویارویی با مشکلات رفتاری کودکان.ترجمه مسعود حاجی زاده.انتشارات: صابرین. چاپ ۱۵٫

 اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی

 فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی