کشت ۶۰ هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی /کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود
کشت ۶۰ هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی /کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از کشت ۶۰ هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس جلال رحیم زاده در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به وضعیت کشت پاییزه استان در سال زراعی جاری و […]


مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از کشت ۶۰ هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس جلال رحیم زاده در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به وضعیت کشت پاییزه استان در سال زراعی جاری و با بیان اینکه کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود گفت: از ابتدای کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت ارقام مختلف جو دیم رفته است که ۱۰۰ درصد آن در قالب طرح جهش تولید کاشته شده است و پیش بینی می شود در صورت اجرای موارد به زراعی و شرایط آب و هوایی مناسب بیش از ۷۸ هزار تن دانه جو تولید گردد.
وی با توجه به توصیه محققین مراکز تحقیقات و با بیان عدم اطمینان از بارندگی های بهاره و عدم استفاده از آب سبز زمستانه گفت: به هیچ عنوان کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و از کشاورزان جوکار در شهرستانها درخواست می شود، حدالامکان نسبت به کشت جو انتظاری مبادرت نموده و از کشت بهاره جو دیم اجتناب نمایند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان