اولین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز افتتاح شد
اولین مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز افتتاح شد

مجوز مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تخصصی چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان پشتیبان علمی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهر تبریز صادر گردید .به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی تخصصی چندمنظوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز […]


مجوز مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تخصصی چند منظوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان پشتیبان علمی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهر تبریز صادر گردید .
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی تخصصی چندمنظوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و جمعی از اساتید دانشکده کشاورزی افتتاح شد .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درآیین افتتاح این مرکز گفت: براساس این مجوز که برای نخستین بار در استان به‌ صورت چندمنظوره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشورصادر شده است دانشگاه آزاداسلامی می‌تواند در تمام امور کشاورزی ومنابع طبیعی اعم از فعالیتهای گیاه‌پزشکی، آموزش واقتصاد و بازرگانی، امور اراضی، تجهیز ومکانیزاسیون کشاورزی، پیاده سازی سیستمهای آبیاری، امور دام، جنگل و مرتع و آبخیزداری، زراعت و باغبانی و گیاهان دارویی، عرضه نهاده‌ها، فضای سبز و… به درآمدزایی و اشتغال فارغ‌التحصیلان در راستای تأمین نیازهای جامعه اقدام کند.
دکتر عزیز جوان پور افزود: با همکاری مجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهادکشاورزی استان، دفتر مرکزی این مرکز در خیابان تختی ولیعصر تبریز از امروز فعالیت خود را آغاز خواهد نمود .
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد تبریز نیز بیان کرد: در این خصوص قرارداد در سطوح مختلف با تولیدکنندگان کشاورزی و دامی در راستای افزایش بهره وری در برنامه کاری این مجموعه قرار دارد.
دکتر محمودی‌کرمجوان با اشاره به مزایای راه‌اندازی مرکز خدمات کشاورزی ومنابع طبیعی غیردولتی گفت: این مرکز در نظردارد با همکاری سایر واحدهای استانی وبا راه‌اندازی دفتر در واحدهای سطح استان، حوزه فعالیت خود را در کل استان گسترش دهد ازمزایای راه‌اندازی وتوسعه این مرکز، درآمدزایی وپوشش اشتغال دانش‌آموختگان درسطح استان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان نیزضمن تاکید سیاستهای سازمان مرکزی مبنی براینکه سرمایه ودانش دوعامل اساسی وپیشبرنده تحقق جهش تولید درکشاورزی می باشدگفت: افتتاح این مرکزبعنوان پشتیبان علمی وتخصصی سایر مراکزدردهستانها می باشدوامید است جهت استفاده ازتوان حداکثری ازمراکزخدمات غیردولتی شعار دانش مزدمحوری وسهم بری دانش ازتولیدوایجاد انگیزش مهارت آموزی برای بهره برداران را دردستورکار خود قرار بدهند.
مهندس شهرام شفیعی گفت: زیرساختهای مورد نیاز برای انتقال و اشاعه دانش و فن آوریهای جدید در کشاورزی در استان با راه‌اندازی ۷۸ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز دهستانها از سوی سازمان فراهم شده است.
وی افزود: این مراکز بصورت خود اتکا و متکی به دانش و اطلاعات و خدماتی که عرضه می کنند اداره شده و فعالیت می کنند. دانش گستری، انتقال و اشاعه فن آوریها و روشهای نوآورانه و جدید با هدف افزایش بهره وری و توصیه های فنی در چارچوب خدمات تخصصی، برای ارایه خدمات به بهره برداران نیز از اهداف این مراکز می باشد.
گفتنی است در پایان با اهدا لوح تقدیر از رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان و مدیر عامل مرکز تقدیر شد.
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان