‍ ‍بابک شریفی مدیر عامل سازمان عمران تبریز خبر داد:آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح (دوربرگردان )کرکج منتشر گردید.
‍ ‍بابک شریفی مدیر عامل سازمان عمران تبریز خبر داد:آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح (دوربرگردان )کرکج منتشر گردید.

‍ به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران تبریز بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران با اعلام خبر فوق گفت : عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح (دوربرگردان)کرکج به مناقصه گذاشته شد، و شرکت های دارای صلاحیت حداقل پایه ٣ در رشته راه باند و فرودگاه با مراجعه به سامانه معاملات دولت (ستاد)نسبت به اخذ اسناد مناقصه […]

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران تبریز بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران با اعلام خبر فوق گفت : عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح (دوربرگردان)کرکج به مناقصه گذاشته شد، و شرکت های دارای صلاحیت حداقل پایه ٣ در رشته راه باند و فرودگاه با مراجعه به سامانه معاملات دولت (ستاد)نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 
مدیر عامل سازمان عمران تبریز گفت : پس از اتمام مطالعات ژئوتکنیک، مدلسازی سازه ای و طراحی مرحله اول و دوم تقاطع غیر همسطح بلوار بسیج با کرکج و تکمیل اسناد مناقصه، برآورد تکمیلی و نقشه های نهایی ، آگهی مناقصه واگذاری پروژه به پیمانکار جهت آغاز عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه سیصد و شصت و یک میلیارد و سیصد میلیون ریال منتشر گردید .

بابک شریفی با اشاره به مشخصات و جزئیات این پروژه گفت: این پروژه، به شکل دوربرگردان غیر همسطح  بتنی – فولادی بطول کل ۴۸۰ متر، طول رمپ شمالی و جنوبی ۱۲۵ متر در جاده تهران و ابتدای محله کرکج، اجرایی  می گردد.

وی با اشاره به مزایا و ضرورت اجرای این پروژه گفت : از مزایای این طرح می توان به همگونی نسبی تابلیه فولادی و بتنی و موجود بودنً تمامی مصالح مورد نیاز پروژه در کشور در اختیار داشتن تکنولوژی ساخت و اجرای آن نزد بسیاری از پیمانکاران و افزایش سرعت اجرای رمپها با استفاد از خاک مسطح، اشاره کرد.

متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس پایگاه اینترنتی www.setadiran.ir و یا تماس با شماره ۰۴۱۳۴۷۶۹۵۸۳ نسبت به در یافت اطلاعات تکمیلی اقدام نمایند .