تجلیل خانواده شهید محمد خلیل پورنهراز مهندس جعفری به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعی در توسعه علم نوین نانو
تجلیل خانواده شهید محمد خلیل پورنهراز مهندس جعفری به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعی در توسعه علم نوین نانو

اصغر خلیل‌پورنهر نماینده خانواده «شهید محمد خلیل‌پورنهر» در دیدار با یداله جعفری، بنیانگذار و موسس امداد صنعت نانو، از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند این چهره نام آشنا ‌و فعال حوزه فرهنگی-اجتماعی و علمی، به ویژه حوزه توسعه علم نوین نانو، تجلیل به عمل آورد.خلیل‌پور گفت ساماندهی و ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با صنعت و بالعکس […]

اصغر خلیل‌پورنهر نماینده خانواده «شهید محمد خلیل‌پورنهر» در دیدار با یداله جعفری، بنیانگذار و موسس امداد صنعت نانو، از تلاش‌ها و زحمات ارزشمند این چهره نام آشنا ‌و فعال حوزه فرهنگی-اجتماعی و علمی، به ویژه حوزه توسعه علم نوین نانو، تجلیل به عمل آورد.
خلیل‌پور گفت ساماندهی و ارتقاء سطح ارتباط دانشگاه با صنعت و بالعکس در چند سال اخیر، از کارکردهای شاخص امداد صنعت نانو بوده که باید در جذب جوانان شایسته و مستعد که دارای ایده‌های ناب و خلاق هستند، تلاش بیشتری کرد و امداد صنعت نانو می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌ به محصول را هموارتر سازد.
همچنین یداله جعفری از اهداف والای امداد صنعت نانو گزارش مبسوطی بیان کرد و اظهار نمود با کارگروه‌های تخصصی، برای توسعه کارهای علمی-پژوهشی و تحقق ایده‌های جوانان نخبه و نیز در راستای آسیب‌شناسی صنعتی، گام‌های پایدارتری برداشته که رونمایی از پنج محصول نانو تکنولوژی از حاصل تلاش‌های جمعی اساتید و پژوهشگران بوده است و خبر خوش هم این که، به لطف حق، قبل از پایان سال ۱۴۰۰رونمایی از چند محصول مهم دیگر را نیز خواهیم داشت.
در پایان جعفری از اصغر خلیل‌پورنهر به عنوان فعال اجتماعی-فرهنگی خواست، اعضای خانواده‌های محترم شهدا را که دارای طرح و ایده‌های علمی و پژوهشی هستند، معرفی نموده تا بتوان با مجموع امکانات امداد صنعت نانو در خدمت خانواده‌های فرهیخته شهدای عزیز باشند