بازگشت به تولید تعداد ۹ واحد از مرغداریهای راکد و فاقد پروانه شهرستان عجب شیر/ظرفیت کل تولید مرغ شهرستان عجب شیر در هر دوره به ۱۸۳۷ تن رسید
بازگشت به تولید تعداد ۹ واحد از مرغداریهای راکد و فاقد پروانه شهرستان عجب شیر/ظرفیت کل تولید مرغ شهرستان عجب شیر در هر دوره به ۱۸۳۷ تن رسید

مدیر جهادکشاورزی شهرستان عجب شیر از بازگشت به تولید تعداد ۹ واحد از مرغداریهای راکد و فاقد پروانه شهرستان عجب شیر با ظرفیت تولید ۸۰ هزار قطعه مرغ در هر دوره خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس احمد اسلامی در گفتگو با خبرنگاران گفت: تعداد ۹ واحد از […]

مدیر جهادکشاورزی شهرستان عجب شیر از بازگشت به تولید تعداد ۹ واحد از مرغداریهای راکد و فاقد پروانه شهرستان عجب شیر با ظرفیت تولید ۸۰ هزار قطعه مرغ در هر دوره خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس احمد اسلامی در گفتگو با خبرنگاران گفت: تعداد ۹ واحد از مرغداریهای راکد و فاقد پروانه شهرستان عجب شیر با ظرفیت تولید ۸۰ هزار قطعه مرغ در هر دوره در کنار ۴۲ واحد مرغداری مجاز شهرستان با افزایش تولید ۲۰۰ تن در هر دوره و اشتغالزایی ۱۸ نفر بصورت مستقیم به چرخه تولید بازگشتند.
وی با بیان اینکه با این افزایش، مجموع مرغداریهای این شهرستان به ۵۱ واحد و ظرفیت تولید شهرستان به ۷۳۵ هزار قطعه مرغ و ظرفیت کل تولید شهرستان در هر دوره به ۱۸۳۷ تن رسید ادامه داد: از زحمات دکتر علیزاده نماینده شهرستان، دکتر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و مهندس اقدمی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان و سایر همکاران که در ساماندهی مرغداریهای فاقد پروانه این مدیریت یاری رساندند تقدیر و تشکر می گردد .

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان