یک چهارم مساحت کل اراضی رفع تداخل شده کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی
یک چهارم مساحت کل اراضی رفع تداخل شده کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: یک چهارم مساحت کل اراضی رفع تداخل شده و یک پنجم کل پلاکهای رفع تداخل شده کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی می باشد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس داداش نصیری در مرلسم گرامیداشت هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس […]


مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: یک چهارم مساحت کل اراضی رفع تداخل شده و یک پنجم کل پلاکهای رفع تداخل شده کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی می باشد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس داداش نصیری در مرلسم گرامیداشت هفتم بهمن ماه سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ، رئیس منطقه پنج و مدیرکل بازرسی استان آذربایجان شرقی و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شده بود ضمن ارائه گزارشی جامع از اهداف تاسیس سازمان امور اراضی، به تشریح اصول و محورهای نظری و عملی مدیریت امور اراضی استان پرداخته و با بیان عملکرد مدیریت امور اراضی در سه شاخصه حفظ کاربری اراضی، تثبیت مالکیت و توسعه و تولید و تشریح ساختار و نمودار تشکیلات اداری جاری در مرکز استان و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، به تفصیل گزارشی از عملکرد اجرایی زیر مجموعه مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی را به حاضران در مراسم ارائه داد.
وی با بیان اینکه مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد در مجموع در رتبه چهارم کشوری قرار گرفته و در شاخص تثبیت مالکیت، مقام دوم کشوری را دارد ادامه داد: این استان در سه سال گذشته رتبه اول کشور در رفع تداخل پلاکات ثبتی را از آن خود نموده است که باید گفت یک چهارم مساحت کل اراضی رفع تداخل شده و یک پنجم کل پلاک¬های رفع تداخل شده متعلق به این مدیریت بوده و در وصول عوارض قانونی حفظ کاربری رتبه دوم کشوری متعلق به این استان می¬باشد.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان با تشریح چالشهایی همانند تغییر فرهنگ عمومی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، گسترش بنگاه¬های غیرمجاز، فسادخیزی تغییر کاربری غیرمجاز، گسترش شبکه انشعابات خدمات رسان در اراضی کشاورزی، نقص در تعاملات فرابخشی اداری، تاثیر مرور زمان امر کیفری، نظارت ناپذیری بخش خصوصی و غیردولتی، عدم به روزآوری قوانین و مقررات موضوعه و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات را از جمله معضلات اساسی موجود در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز دانسته و پیشنهادهای موضوعی را در این رابطه ارائه نمود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان