برگزاری کارگروه راهبری پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار/۷۶ روستای آذربایجان شرقی تحت پوشش پروژه احیای دریاچه ارومیه ازطریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار
برگزاری کارگروه راهبری پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار/۷۶ روستای آذربایجان شرقی تحت پوشش پروژه احیای دریاچه ارومیه ازطریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار

بیست و چهارمین کارگروه راهبری پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار» در حوضه دریاچه ارومیه با حضور اعضای کارگروه از طرح حفاظت از تالاب های ایران، سازمان جهادکشاورزی و ادارات کل حفاظت محیط زیست و اعضای گروه پایش پروژه از دو استان آذربایجان شرقی و استان […]


بیست و چهارمین کارگروه راهبری پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار» در حوضه دریاچه ارومیه با حضور اعضای کارگروه از طرح حفاظت از تالاب های ایران، سازمان جهادکشاورزی و ادارات کل حفاظت محیط زیست و اعضای گروه پایش پروژه از دو استان آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی و همچنین مدیر مشارکتهای مردمی آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار شد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در این کارگروه ضمن تشکر از تمدید سه ساله پروژه توسط معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، این فرصت را زمان مناسبی برای الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه و ارتقاء آگاهی های کشاورزان در استفاده بهینه از آب و سایر منابع تولید دانسته و بر ترویج و نشر حداکثری دستاوردها و تکنیکهای اجرا شده در این پروژه به سایر کشاورزان استان تاکید کرد.
مهندس آیت الله عبادپور با بیان اینکه این پروژه از سال ۱۳۹۳ با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی طرح حفاظت از تالابهای ایران و سازمانهای جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی اجرا می شود که بخشی از اعتبار آن توسط دولت ژاپن تأمین می شود ادامه داد: این پروژه از سال ۱۳۹۳ در استان آذربایجان شرقی شروع و ۶ روستای بخش تسوج شهرستان شبستر را تحت پوشش خود قرار داد و در حال حاضر پروژه سال هشتم اجرای خود را در ۵ شهرستان آذرشهر، اسکو، بناب، عجب شیر و ملکان سپری می کند کل تعداد روستاهای تحت پوشش پروژه از آغاز تاکنون ۷۶ روستا می باشد.
وی افزود: در این پروژه با استفاده از تکنیکهای کشاورزی پایدار، که بر پایه آموزش و مشارکت کشاورز می‌باشد، کوشش می شود تا مصرف منابع آب و نهاده ‌های کشاورزی در سطح مزرعه کاهش یافته و از این طریق علاوه بر پایدار سازی فعالیتهای کشاورزی، فضای مناسبی برای مشارکت جوامع محلی در فرایند احیاء دریاچه ارومیه فراهم گردد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: جهت عملیاتی نمودن این پروژه زیرحوضه هائی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین شده¬اند و مقرر گردیده است تا در هر زیرحوضه شرکتهایی تحت عنوان شرکت مجری اقدامات لازم را مطابق با اهداف پروژه اجرا نمایند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان