طی مراسمی ویدئوکنفرانسی و همزمان با سراسر کشور، ۲مرکز نیکوکاری خادم الرضا و ام السلمه آغاز به کار کرد.
طی مراسمی ویدئوکنفرانسی و همزمان با سراسر کشور، ۲مرکز نیکوکاری خادم الرضا و ام السلمه آغاز به کار کرد.

بگلری رئیس کمیته امداد منطقه ۴ تبریز با اشاره به فواید و کارکرد‌های مراکز نیکوکاری محله گفت: واگذاری امور به مردم، شناسایی نیازمندان واقعی محله، شناسایی و جذب خیران محله، پیوند نیاز‌های محرومان محله با توانمندی‌های خیران محله، استفاده از حضور و تخصص مردم، احیای حقوق همسایگی، تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و دسترسی […]


بگلری رئیس کمیته امداد منطقه ۴ تبریز با اشاره به فواید و کارکرد‌های مراکز نیکوکاری محله گفت: واگذاری امور به مردم، شناسایی نیازمندان واقعی محله، شناسایی و جذب خیران محله، پیوند نیاز‌های محرومان محله با توانمندی‌های خیران محله، استفاده از حضور و تخصص مردم، احیای حقوق همسایگی، تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و دسترسی خیران به گزارش ارائه خدمت، جمع‌آوری کمک‌های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان، احیای فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوع‌دوستی و مردمی شدن حمایت‌های اجتماعی از مهم‌ترین کارکرد‌های مراکز نیکوکاری ( خادم الرضا و ام السلمه )است
هدف از تشکیل این مرکز، ارائه کمک‌های هدفمندتر و با کیفیت‌تر به نیازمندان و دستگیری از این قشر است . هماهنگی و هم‌افزایی با کمیته امداد در این کار، باعث جلوگیری از موازی‌کاری می‌شود
یکی دیگر از اهداف راه اندازی مرکز نیکوکاری ( خادم الرضا و ام السلمه )در منطقه ۴ تبریز، حمایت از بیماری های خاص و صعب العلاج با توجه به هزینه بر بودن آنها برای این خانواده ها است که به همت خیرین و ظرفیت های خود منطقه به دنبال این هستیم که دغدغه های این بیماران و خانواده های آنها را کم کنیم کمک رسانی معیشتی، تامین مایحتاج زندگی و جهیزیه نوعروسان در کنار مواردی که مطرح شد از دیگر اهداف راه اندازی مرکز نیکوکاری در پیام با هدف خدمات رسانی هر چه بیشتر به مردم و نیازمندان است.
بگلری : با بیان اینکه اعضای محترم مراکز یاد شده از افراد متدین ودارای حسن شهرت و توانمند بوده و اینان با قربت الله وارد موضوع خدمت رسانی به خلق الله شدند معامله اشان را با خداوند تبارک و تعالی کردند که قطع یقین افتتاح این مراکز مایه برکتی برای درماندگان و محرومین جامعه خواهد بود.