بازگشت محدودیت های کرونایی به تبریز
بازگشت محدودیت های کرونایی به تبریز

برگزاری هرگونه تجمعات و اجتماعات و برنامه های عمومی، فرهنگی، اجتماعی، و هنری محدود میگردد. به گزارش امور ارتباطات اداره سلامت شهرداری تبریز، با توجه به شرایط خاص کرونایی شهر تبریز و با عنایت به تدابیر اتخاذ شده توسط متولیان بهداشتی و سلامت بایستی سازو کار رعایت مقررات و شیوه نامه های بهداشتی مورد توجه […]

برگزاری هرگونه تجمعات و اجتماعات و برنامه های عمومی، فرهنگی، اجتماعی، و هنری محدود میگردد.

به گزارش امور ارتباطات اداره سلامت شهرداری تبریز، با توجه به شرایط خاص کرونایی شهر تبریز و با عنایت به تدابیر اتخاذ شده توسط متولیان بهداشتی و سلامت بایستی سازو کار رعایت مقررات و شیوه نامه های بهداشتی مورد توجه قرار گیرد تا شاهد شیوع امیکرون و افزایش بستریهای درد سر ساز نشویم.
محمد حسین حسن زاده مدیر سلامت شهرداری تبریز در این باره گفت: با توجه به شرایط خاص کرونایی و شدت شیوع سویه امیکرون محدودیت خاصی اعمال شده و در این راستا ضروری است از برگزاری هرگونه برنامه های عمومی که منجر به اجتماع گردد با توجه به رنگ بندی شهر تبریز که در آستانه قرمز شدن است بطور جدی ممانعت گردد تا اجازه ندهیم که این ویروس در سطح کشور جولان گری کند.