استخرهای ذخیره آب کشاورزی منابع بالقوه آبزی پروری استان آذربایجان شرقی/برنامه ریزی جهت افزایش سهم استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مجموع تولید آبزیان در سطح استان/دعوت از صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت مشارکت در تولید آبزیان در آذربایجان شرقی/آذربایجان شرقی با ۲۰۰ استخر ذخیره فعال درآبزی پروری جزو استانهای پیشرو غیرساحلی در مدیریت منابع آبی
استخرهای ذخیره آب کشاورزی منابع بالقوه آبزی پروری استان آذربایجان شرقی/برنامه ریزی جهت افزایش سهم استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مجموع تولید آبزیان در سطح استان/دعوت از صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت مشارکت در تولید آبزیان در آذربایجان شرقی/آذربایجان شرقی با ۲۰۰ استخر ذخیره فعال درآبزی پروری جزو استانهای پیشرو غیرساحلی در مدیریت منابع آبی

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مزارع کشاورزی استان پتانسیلهای بالقوه ای را در جهت تولید آبزیان فراهم آورده است.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امروزه محدودیتهای موجود […]

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مزارع کشاورزی استان پتانسیلهای بالقوه ای را در جهت تولید آبزیان فراهم آورده است.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس قاسم جعفروند در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امروزه محدودیتهای موجود در منابع آبی، از مشکلات مهم در آبزی پروری محسوب می شود گفت: تولید مواد غذایی در زمره تولیدات استراتژیک محسوب شده و به همین دلیل در صدر برنامه ها وسیاستهای مدیران قرار دارد چرا که نه تنها به عنوان یک موضوع انسانی بلکه به عنوان یک حربه سیاسی مطرح می باشد .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید آبزیان به عنوان یکی از منابع پروتئینی با ارزش غذایی بالا در اکثر شهرستانهای استان با توجه به امکانات بالقوه موجود در حال گسترش می باشد، افزود: استفاده از آب و مدیریت بهینه آن از دیرباز توسط کشاورزان در بحث توسعه اراضی زیر کشت مطرح بوده و مراحل پیشرفت خود را به شکل سنتی طی نموده است، استفاه از کانالهای انتقال آب، قناتها واستخرهای ذخیره آب از جمله تحولات انجام یافته در مدیریت استفاده ازآب توسط کشاورزان سنتی بوده است و هم اکنون وجود استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مزارع کشاورزی استان پتانسیلهای بالقوه ای را در جهت تولید آبزیان فراهم آورده است.
مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه توام بودن پرورش ماهی با فصل زراعی ، آسانی روشهای تولید و ایجاد درآمد قابل توجه آن ، سبب پذیرش آبزی پروری از سوی کشاورزان نقاط مختلف روستایی استان شده است گفت: در بررسیهای آماری استان آذربایجان شرقی با وجود تعداد ۲۰۰ استخر ذخیره فعال در بحث آبزی پروری جزو استانهای پیشرو غیرساحلی در مدیریت منابع آبی و افزایش سهم تولید آبزیان دراستخرهای ذخیره کشاورزی است.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سطح استان موجود می باشند که با سازه خاکی یا بتنی صرفاً جهت استفاده کشاورزی ساخته شده اند و با توجه به ابعاد احداث شده بطور متوسط امکان ذخیره ۳۰۰ متر مکعب آب را دارا می باشند که با لحاظ نمودن شرایط کمی وکیفی وتجهیزات لازم امکان تولید ۲۵ کیلوگرم ماهی در هر متر مکعب آب استخر امکان پذیر می باشد.
مهندس جعفروند افزود: بدیهی است استان آذربایجان شرقی با وجود بیش از ۳ هزار باب استخر ذخیره جهت استفاده بهینه از امکانات بالقوه آبی همچنین غنی سازی آب کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی به دلیل استفاده از آب غنی شده در مزارع، اشتغال زایی وجلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی، افزایش بهره وری بالای ۲۰۰درصد آب و افزایش درآمد و سرانه مصرف آبزیان در نقاط روستایی آمادگی دارد و آنچه که در اهداف کلان این مدیریت متصور است افزایش سهم استخرهای ذخیره آب کشاورزی در مجموع تولید آبزیان در سطح استان می باشد به نحوی که ضمن ایجاد اشتغال مولد برای روستائیان ، شیوه مدیریتی در آبزی پروری استان به سمت کاهش هزینه ساخت و ساز و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع آبی سوق داده شود.
وی در پایان ضمن دعوت از صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت مشارکت در تولید آبزیان خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند ضمن اخذ اطلاعات از وضعیت استخرهای موجود از آب وخاک، تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط کارشناسان شیلات استان و شرکت در دوره های آموزشی و توجیهی، با آورده مالی کم جهت خرید بچه ماهی و اجرای عملیات آماده سازی جهت پرورش ، قبل از شروع فصل زراعی اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان