یک دکتر خیر و نیکوکار در شهر اولین ها
یک دکتر خیر و نیکوکار در شهر اولین ها

به گزارش خبرگزاری صدای آناک به نقل از روابط عمومی مرکز نیکوکاری خادم الرضا (ع)خانم دکتر بهارک دیوبند خیر و نیکوکارتبریزى بمناسبت ولادت فرخنده امیرالمومنین ع، یکی از فناوری های خود تحت عنوان “فناوری تولید ضدعفونی کننده سطوح بر پایه آب” رابرای حمایت از کارآفرینی جوانان به مرکز نیکوکاری خادم الرضا علیه السلام تبریز وقف […]


به گزارش خبرگزاری صدای آناک به نقل از روابط عمومی مرکز نیکوکاری خادم الرضا (ع)
خانم دکتر بهارک دیوبند خیر و نیکوکارتبریزى بمناسبت ولادت فرخنده امیرالمومنین ع، یکی از فناوری های خود تحت عنوان “فناوری تولید ضدعفونی کننده سطوح بر پایه آب” رابرای حمایت از کارآفرینی جوانان به مرکز نیکوکاری خادم الرضا علیه السلام تبریز وقف کردند.
و مهمترین اهداف این مرکز را حیات به کارآفرینی جوانان،حیات به زندگی شرافتمندانه، حیات و توسعه اشتغالزایی بصورت خانگی و گروهی از راه آموزش و توسعه حیات امیدو آرامش جوانان فناوران مهم ترین فعالیت مرکز نیکوکاری خادم الرضا ع تبریز اشاره کردند.