کسب رتبه یک کشوری توسط سازمان جهادکشاورزی استان در جذب اعتبارت تبصره ۱۸سال۹۷ ماده۵۲سال۹۹/کسب رتبه دوم کشوری توسط سازمان در جذب اعتبارات درقالب سامانه سیتا
کسب رتبه یک کشوری توسط سازمان جهادکشاورزی استان در جذب اعتبارت تبصره ۱۸سال۹۷ ماده۵۲سال۹۹/کسب رتبه دوم کشوری توسط سازمان در جذب اعتبارات درقالب سامانه سیتا

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم کشوری سازمان در پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۳۹۷ و بند (الف) ماده ۵۲ قانون الحاقی سال۱۳۹۹ براساس سامانه سیتا خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس نادر نقیلی […]

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم کشوری سازمان در پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۱۳۹۷ و بند (الف) ماده ۵۲ قانون الحاقی سال۱۳۹۹ براساس سامانه سیتا خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس نادر نقیلی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اظهار این مطلب افزود: رتبه کشوری پرداخت تسهیلات توسط سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از محل های یاد شده یک می باشد ولی چون معیار سنجش سامانه سیتا می باشد و این سامانه متشکل از کلیه منابع اعتباری اعم از منابع داخلی بانک و سایر منابع می باشد لذا رتبه سازمان ۲ اعلام شده است.
وی تعداد طرحهای معرفی شده توسط این سازمان را یک هزار و ۵۷۳ طرح با اعتبار بالغ بر ۵۱ هزار و ۲۳۳ میلیاردریال از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸سال ۹۷ و بند الف ماده ۵۲ الحاقی سال۹۹ به عاملیت بانکهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون اعلام نموده و گفت: از این تعداد ۴۶۲ طرح با اعتبار ۸ هزار و ۷۲۳ میلیاردریال پرداخت شده است که در این زمینه رتبه یک کشوری را کسب کرده ایم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان تعداد کل طرحهای معرفی شده از منابع اعتباری مختلف در قالب سامانه سیتا را ۳ هزار و ۵۸۹ طرح با اعتبار ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال عنوان نمود و افزود: تعداد یک هزار و ۴۹۷ طرح با اعتبار ۹ هزار و ۲۵۳میلیاردریال پرداخت شده و رتبه استان ۲ کشوری ثبت شده است.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان