بازدید رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از پایلوت های پیشنهادی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی<br>اجرای پایلوت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در استان آذربایجان شرقی جهت مصرف بهینه آب کشاورزی<br>موفق بودن اجرای آزمایشی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در تاکستانهای شهرستان ملکان
بازدید رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از پایلوت های پیشنهادی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی<br>اجرای پایلوت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در استان آذربایجان شرقی جهت مصرف بهینه آب کشاورزی<br>موفق بودن اجرای آزمایشی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در تاکستانهای شهرستان ملکان

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از بازدید دکتر دهقانی سانیج رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از پایلوت های پیشنهادی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در این استان خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس آیت الله عباد پور در گفتگو با خبرنگاران […]


مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از بازدید دکتر دهقانی سانیج رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از پایلوت های پیشنهادی آبیاری قطره‌ای زیر سطحی در این استان خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس آیت الله عباد پور در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دکتر دهقانی سانیج رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به منظور بازدید از پایلوتهای پیشنهادی برای اجرای آبیاری قطره‌ای زیر سطحی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود گفت: در این بازدید کارشناسان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی استان ایشان را همراهی کردند.
وی با بیان اینکه در این سفر از باغات شهرستانهای ملکان، بناب و عجب ‌شیر بازدید شد و قرار است با مساعدت مالی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، در هریک از این شهرستانها تعداد یک پایلوت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی اجرا شود افزود: لازم بذکر است که آبیاری زیر سطحی قبلاً نیز در باغ انگور یکی از کشاورزان شهرستان ملکان از همین محل و در راستای پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار اجرا شده است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در آبیاری قطره ای زیرسطحی آب توسط لوله و قطره چکان ها در عمق حدوداً ۴۰ سانتیمتری در اختیار ریشه ها قرار داده می شود افزود: همه آبی که در این روش به مصرف می رسد برای رشد خود گیاه استفاده می شود و برای تبخیر از سطح خاک به هدر نمی رود در حالی که در آبیاری قطره ای روی سطحی، آب از قطره چکان بر روی سطح زمین می ریزد و بخشی از آن به صورت تبخیر و استفاده علفهای هرز از دسترس خارج می شود بنابراین در آبیاری زیر سطحی قطره‌ای مقدار آب آبیاری به طور قابل توجهی کاهش یافته و رشد علف‎های هرز نیز به آسانی کنترل می‌شود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان