برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد برنامه کاداستر اراضی و جی آی اس آذربایجان شرقی<br>تهیه نقشه های کاداستر یک چهارم اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد برنامه کاداستر اراضی و جی آی اس آذربایجان شرقی<br>تهیه نقشه های کاداستر یک چهارم اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، مدیر امور اراضی سازمان، روسای ادارات و کارشناسان امور اراضی و روسای ادارات آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، جلسه ای به منظور ارزیابی عملکرد برنامه کاداستر اراضی استان برگزار گردید.به گزارش […]


با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، مدیر امور اراضی سازمان، روسای ادارات و کارشناسان امور اراضی و روسای ادارات آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، جلسه ای به منظور ارزیابی عملکرد برنامه کاداستر اراضی استان برگزار گردید.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس داداش نصیری مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در این جلسه ضمن تشریح عملکرد مدیریت امور اراضی استان در تهیه نقشه های کاداستر یک چهارم اراضی کشاورزی استان، فرآیند کاربردی سازی این پروژه بزرگ و چگونگی عملیاتی نمودن ادامه این طرح را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
شایان ذکر این در این جلسه با تاکید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی مقرر گردید، دبیرخانه دایمی کاربردی سازی برنامه کاداستر اراضی استان در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان مستقر شده و ضمن تشکیل جلسات منظم و دو هفته ای آن، مدیریت امور اراضی استان با ارایه اطلاعات مکانی و توصیفی، برنامه عملیاتی خود را برای تسریع در فرآیند تهیه نقشه های کاداستر اراضی کشاورزی استان به صورت کامل تهیه و ارایه نماید.
گفتنی است، با اجرایی شدن عملیات کاداستر اراضی و بارگذاری اطلاعات مکانی و توصیفی این طرح که با سرمایه گذاری بالایی صورت می گیرد، زمینه برنامه ریزیهای آتی در جهت توسعه کشاورزی به نحو شایسته و دقیق امکان پذیر شده و بستر سنددار شدن اراضی کشاورزی آماده خواهد گردید.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان