آرش نگاهبان عنوان کرد: درکنارراه اندازی واحد صنعتی جدید در استان نباید ازاحیای واحد تولیدی راکد غافل بمانیم
آرش نگاهبان عنوان کرد: درکنارراه اندازی واحد صنعتی جدید در استان نباید ازاحیای واحد تولیدی راکد غافل بمانیم

به گزارش پایگا ه خبری صدای آناک/ دکتر غفارزاده رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه نشست سه‌جانبه دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان صنعت،معدن و تجارت و امداد صنعت نانو با عنوانِ عارضه یابی صنعت استان با موضوع بررسی راه‌های موًثر ارتباط دانشگاه و صنایع استان آذربایجان شرقی با هدف رفع مشکلات صنایع […]

به گزارش پایگا ه خبری صدای آناک/ دکتر غفارزاده رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه نشست سه‌جانبه دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان صنعت،معدن و تجارت و امداد صنعت نانو با عنوانِ عارضه یابی صنعت استان با موضوع بررسی راه‌های موًثر ارتباط دانشگاه و صنایع استان آذربایجان شرقی با هدف رفع مشکلات صنایع راکد و صنایع کوچک و متوسط در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار شد، وی بر مراودات بیشتر بین دانشگاه و صنعت تأکید کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل عظیم علمی و تخصصی خود، آماده ارائه هرگونه طرح و برنامه وحل مشکلات صنعت آماده است.
در ادامه جعفری گفتند دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاهی مردمی است و با کمک مردم از یک نهال نوپا علمی و آ موزشی به یک درخت تناورحل مسائل ها گوناگون تبدیل شده است و اکنون آمادگی دارد دِین خود را به تولید و صنعتگران و کشور ادا کند.
جعفری بنیانگذار امداد صنعت نانو اظهار کرد: در روان سازی ارتباط دانشگاه با صنعت از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد علاوه برایفای نقش آسیب شناسی صنایع در راستای بر مسئولیت اجتماعی خود نیز اهتمام ورزیده و آمادگی دارد با تشکیل کار گروه ها تخصصی در حل مشکلات صنعت نیز حامی صنعتگران و دانشگاه باشد.
 همچنین دراین نشست دکتر فخوری مدیر حوزه ارتباط صنعت آکادمی امداد صنعت نانو اظهار نمود.
در فلسفه عارضه یابی یا آسیب شناسی صنایع باید بصورت جامع ، فنی و مهندسی مورد بررسی قرارگیردو نباید در عارضه یابی از نیروی انسانی و مدیریت بسادگی عبور کنیم و مقرر گردید وی در خصوص آسیب شناسی واحدهای راکداستان، برگزاری کلاسهای اموزشی ،تسهیل درصدور مجوزها
و ارتقاء ارتباط صنعت با دانشگاه با تشکیل کارگرو ها تخصصی و علمی اقدامات لازم انجام دهد

در پایان این نسشت سه جانبه آرش نگاهبان معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی اظهار داشت

در کنارراه اندازی واحد صنعتی جدید در استان نباید ازاحیای واحد تولیدی راکد غافل بمانیم
وی تاکید کردند: آذربایجان‌شرقی به عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور واحد تولیدی و صنعتی راکد دارد که چشم امید مالکان آنها برای خروج از رکود و بازگشت به چرخه تولید به تصمیمات و سیاستگزاری های دولت سیزدهم دانشگاه ها و متخصصان دوخته شده است
دانشگاه آزاد اسلامی می تواند با علوم های جدید در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی برای احیای دوباره صنایع راکد گام های مهم بردارد وسازمان صنعت ،معدن و تجارت نیز در کنار دانشگاه و امداد صنعت برای رفع مشکلات و موانع و پشتیبانی حمایت و همراهی خواهد کرد.
آرش نگاهبان اذهان نمود. هر چند در یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی برای احیای ۱۰۰ واحد تولیدی راکد آذربایجان شرقی در راستای اجرای سیاست تسهیل و رفع موانع تولید، برداشته شده، اما به نظر می رسد که پویایی و شکوفایی حوزه تولید در این استان نیازمند گام های جدی تر است.