شهرداری بناب آماده همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت احداث بازارچه بانوان و صنایع دستی می باشد.
شهرداری بناب آماده همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت احداث بازارچه بانوان و صنایع دستی می باشد.

دکتر فرید پناهی در بازدید از غرفه های میدان شهدا گفت: در این بازارچه تعداد ۱۸ باب غرفه ایجاد شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با ارائه طرح‌های پیشنهادی خود به شهرداری، نسبت به سرمایه گذاری جهت راه اندازی بازارچه برای فروش تولیدات خانگی و صنایع دستی اقدام نمایند.شهردار بناب افزود: این غرفه ها مجهز به […]

دکتر فرید پناهی در بازدید از غرفه های میدان شهدا گفت: در این بازارچه تعداد ۱۸ باب غرفه ایجاد شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با ارائه طرح‌های پیشنهادی خود به شهرداری، نسبت به سرمایه گذاری جهت راه اندازی بازارچه برای فروش تولیدات خانگی و صنایع دستی اقدام نمایند.
شهردار بناب افزود: این غرفه ها مجهز به آب برق و گاز می باشد و محیطی مناسب برای فعالیت های مختلف و ایجاد اشتغال و کارآفرینی میباشد.