شهردار ایلخچی به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان از سطح شهر ایلخچی بازدید کردند
شهردار ایلخچی به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان از سطح شهر ایلخچی بازدید کردند

به گزارش روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلخچی در ادامه بازدیدهای میدانی مستمر از محلات سطح و به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان دکتر منافی،شهردار ایلخچی ضمن بازدید از محلات مسکن مهر و گلستان، به مطالبات اهالی این محل رسیدگی کردند.دراین بازدید بر پیگیری مشکلات و نیازمندی […]

به گزارش روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلخچی در ادامه بازدیدهای میدانی مستمر از محلات سطح و به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان دکتر منافی،شهردار ایلخچی ضمن بازدید از محلات مسکن مهر و گلستان، به مطالبات اهالی این محل رسیدگی کردند.
دراین بازدید بر پیگیری مشکلات و نیازمندی های موجود در این محلات تاکید و طی آن، جهت رفع موارد و موانع موجود، دستورات مقتضی صادر شد.
دکتر منافی با تاکید بر لزوم خدمات‌رسانی شایسته به شهروندان فهیم ایلخچی،تصریح کرد: هدف شهرداری ارائه خدمات مطلوب و ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان است.

شهردار ایلخچی خاطر نشان کرد: به منظور پاسخ گویی به مطالبات به حق شهروندان و ارائه خدمات مضاعف به ساکنین محل، طرح خدمات محله ای در دستور کار شهرداری ایلخچی قرار دارد.