مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد: اولین دوره آزمون تعیین شایستگی آزمونگران در آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد: اولین دوره آزمون تعیین شایستگی آزمونگران در آذربایجان شرقی برگزار شد.

اولین دوره آزمون تعیین شایستگی آزمونگران در استان آذربایجان شرقی با حضور ۴۰۰ نفر از متقاضیان به صورت آنلاین برگزار شد. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، دکتر رضا اختیار وکالتی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، از […]


اولین دوره آزمون تعیین شایستگی آزمونگران در استان آذربایجان شرقی با حضور ۴۰۰ نفر از متقاضیان به صورت آنلاین برگزار شد. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، دکتر رضا اختیار وکالتی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، از برگزاری اولین دوره آزمون تعیین شایستگی آزمونگران عملی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: این آزمون همزمان با کل کشور در سطح مراکز استان آذربایجان شرقی نیز برگزار گردید.

وکالتی در ادامه گفت: در این آزمون که بیش از ۴۰۰ نفر از متقاضیان تعیین شایستگی آزمونگری شرکت کرده بودند به صورت آنلاین با هم به رقابت پرداختند و قبولین این آزمون در آزمون عملی که به صورت پروژه محور برگزار خواهد شد شرکت نموده و پس از قبولی برای این افراد گواهینامه مهارت صادر خواهد شد.

وی در پایان در خصوص دلیل برگزاری این آزمون گفت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به تبع آن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در راستای استفاده از ظرفیت بازار کار و کیفیت بخشی به آزمونهای مهارتی نسبت به برگزاری این آزمون اقدام نموده و دارا بودن گواهینامه مهارتی مذکور شرط اصلی برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان فعالیت در این حوزه و صدور کارت آزمونگر می باشد.