مهندس منیری فر مدیرعامل سازمان عمران تبریز در دیدار با مهندسان سازمان به مناسبت روز مهندس ؛عشق به کار و درس گرفتن از اشتباهات دو مؤلفه مهم مهندسان است.
مهندس منیری فر مدیرعامل سازمان عمران تبریز در دیدار با مهندسان سازمان به مناسبت روز مهندس ؛عشق به کار و درس گرفتن از اشتباهات دو مؤلفه مهم مهندسان است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران مهندس منیری فر مدیرعامل سازمان عمران گفت: مهندسان اصلی ترین و مهم ترین عنصر چرخه تولید و صنعت هر کشوری هستند که در اجرا و عمل، توانمندی های خود را ثابت می کنند. مهندس منیری فر در دیدار جمعی از مهندسان سازمان عمران تبریز به مناسبت روز مهندس اظهار […]

به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران مهندس منیری فر مدیرعامل سازمان عمران گفت: مهندسان اصلی ترین و مهم ترین عنصر چرخه تولید و صنعت هر کشوری هستند که در اجرا و عمل، توانمندی های خود را ثابت می کنند.

مهندس منیری فر در دیدار جمعی از مهندسان سازمان عمران تبریز به مناسبت روز مهندس اظهار داشت: صرف دانستن و خواندن یک رشته مهندسی، به معنای مهندس بودن نیست بلکه مهندس کسی است که هر آنچه به صورت تئوری یاد گرفته است، در عمل هم از عهده انجام آن بر آید.

وی گفت: از نظر بنده، مهندس باید دو ویژگی مهم عشق به کار مهندسی تا آخرین لحظه عمر و درس گرفتن از اشتباهات را داشته باشد تا به عنوان نمونه واقعی یک مهندس شناخته شود.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز با بیان اینکه عشق و علاقه به کار در یک مهندس نباید مقطعی باشد گفت: میل و اشتیاق به ساختن و تکمیل یک ایده و نظر، تا آخرین لحظه زندگی یک مهندس باید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در توضیح ویژگی دوم مهندس واقعی هم باید گفت که یک مهندس از اشتباهات و محاسبات غلط باید درس بگیرد و با تجربه و علم به این اشتباهات، سعی کند که آنها را تکرار نکند، زیرا تجربه بهترین مربی یک انسان است.

مهندس منیری فر در ادامه با بیان اینکه در کنار این ویژگی ها، مهندسین باید به علم و دانش روز دنیا مجهز شوند، گفت: استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا، بروز بودن، مطالعه کتابها و مقالات برتر، استفاده از تجربیات و دانش مهندسین برتر دنیا و … هم می تواند به یک مهندس در ارتقاء و پیشرفت کمک شایانی بکند.

در پایان این دیدار، از مهندسین فعال و تلاشگر سازمان عمران تبریز که در پروژه های مهم شهری، تلاشهای ارزنده ای داشته اند، تجلیل شد.

روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز