دیدار چهره به چهره شهردار با شهروندان محلات مختلف بناب
دیدار چهره به چهره شهردار با شهروندان محلات مختلف بناب

به گزارش صدای آناک/شهردار بناب در جهت شناسایی مشکلات محلات و برنامه ریزی برای رفع معضلات موجود، از محلات کوی قائم، قهرمانیان، کاملو و سایر محلات بناب بازدید و در دیدار چهره به چهره با ساکنین محلات از آغاز نهضت آسفالت در سطح شهر بناب با مساعد شدن وضعیت جوی خبر داد. با دستور دکتر […]

به گزارش صدای آناک/شهردار بناب در جهت شناسایی مشکلات محلات و برنامه ریزی برای رفع معضلات موجود، از محلات کوی قائم، قهرمانیان، کاملو و سایر محلات بناب بازدید و در دیدار چهره به چهره با ساکنین محلات از آغاز نهضت آسفالت در سطح شهر بناب با مساعد شدن وضعیت جوی خبر داد.

با دستور دکتر فرید پناهی عملیات زیر سازی و ایجاد آبرو، درمحلاتی که سال آینده در اولویت آسفالت قرار دارند بزودی آغاز خواهد شد.