محوطه حمام تاریخی حاج فتح اله بناب ساماندهی می شود.
محوطه حمام تاریخی حاج فتح اله بناب ساماندهی می شود.

شهردار بناب با اعلام این مطلب گفت:این طرح شامل محوطه سازی،نورپردازی و ساماندهی پیرامون حمام بعنوان اثرتاریخی و فرهنگی می باشد. دکتر فرید پناهی افزود: محوطه این اثر تاریخی فضای با کیفیت شهری برای عموم شهروندان ایجاد خواهد شد. وی افزود:مطالعات این طرح توسط مهندسین فضا بنا صورت گرفته است و شهرداری نسبت به اجرای […]

شهردار بناب با اعلام این مطلب گفت:این طرح شامل محوطه سازی،نورپردازی و ساماندهی پیرامون حمام بعنوان اثرتاریخی و فرهنگی می باشد.

دکتر فرید پناهی افزود: محوطه این اثر تاریخی فضای با کیفیت شهری برای عموم شهروندان ایجاد خواهد شد.

وی افزود:مطالعات این طرح توسط مهندسین فضا بنا صورت گرفته است و شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام خواد کرد.

گفتنی است:حمام حاج فتح اله بناب مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه حمام تاریخی حاج فتح اله بناب ساماندهی می شود.

شهردار بناب با اعلام این مطلب گفت:این طرح شامل محوطه سازی،نورپردازی و ساماندهی پیرامون حمام بعنوان اثرتاریخی و فرهنگی می باشد.

دکتر فرید پناهی افزود: محوطه این اثر تاریخی فضای با کیفیت شهری برای عموم شهروندان ایجاد خواهد شد.

وی افزود:مطالعات این طرح توسط مهندسین فضا بنا صورت گرفته است و شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام خواد کرد.

گفتنی است:حمام حاج فتح اله بناب مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شهردار بناب با اعلام این مطلب گفت:این طرح شامل محوطه سازی،نورپردازی و ساماندهی پیرامون حمام بعنوان اثرتاریخی و فرهنگی می باشد.

دکتر فرید پناهی افزود: محوطه این اثر تاریخی فضای با کیفیت شهری برای عموم شهروندان ایجاد خواهد شد.

وی افزود:مطالعات این طرح توسط مهندسین فضا بنا صورت گرفته است و شهرداری نسبت به اجرای آن اقدام خواد کرد.

گفتنی است:حمام حاج فتح اله بناب مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.