طرح استقبال از بهار با نام«بناب شهرزندگی»
طرح استقبال از بهار با نام«بناب شهرزندگی»

این طرح که از اسفند سال جاری شروع شده است عوامل شهرداری بناب در کلیه محلات بناب حضور یافته و ضمن رفت و روب محلات اقداماتی از نظیر لکه گیری،جمع آوری نخاله های ساختمانی،زیباسازی مبلمان شهری،رنگ آمیزی جداول،گل کاری میادین و بلوارها،بازسازی و سرویس روشنایی معابر،رفع سد معبر،نصب المانهای شهری اقدام نموده و شهر بناب […]

این طرح که از اسفند سال جاری شروع شده است عوامل شهرداری بناب در کلیه محلات بناب حضور یافته و ضمن رفت و روب محلات اقداماتی از نظیر لکه گیری،جمع آوری نخاله های ساختمانی،زیباسازی مبلمان شهری،رنگ آمیزی جداول،گل کاری میادین و بلوارها،بازسازی و سرویس روشنایی معابر،رفع سد معبر،نصب المانهای شهری اقدام نموده و شهر بناب را برای استقبال از بهار آماده می کنند.

دکتر فرید پناهی با اعلام این خبر افزود:علاوه بر سفره های هفت سینی که در سالهای قبل در شهر بناب نصب می شد امسال با نصب چندین سفره جدید شهروندان بنابی به استقبال سال نو و مهمانان نوروزی خواهند رفت.

به گفته شهردار بناب هم اکنون عوامل فضای سبز و خدمات این شهرداری ضمن کاشت درختان مورد نیاز با کاشت گلهای بهاری چهره این شهر را بهاری می کنند.

لازم به ذکر است،بیشتر گلهای مورد نیاز برای کاشت در فصول مختلف در گلخانه مکانیزه شهرداری بناب تولید می شود.