شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی با فرماندار دیدار کردند
شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی با فرماندار دیدار کردند

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی جامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی دکتر جعفری آذر فرماندار شهرستان تبریز دراین دیدار ، با اشاره مقوله کارو کارگر گفت: کارگران ذخیره ها و منابع این کشور هستند و ما باید این منابع مولد و جهاد گران بزرگ عرصه خدمت و نهضت را یاری کنیم چون موتور متحرکه […]

به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی جامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی دکتر جعفری آذر فرماندار شهرستان تبریز دراین دیدار ، با اشاره مقوله کارو کارگر گفت: کارگران ذخیره ها و منابع این کشور هستند و ما باید این منابع مولد و جهاد گران بزرگ عرصه خدمت و نهضت را یاری کنیم چون موتور متحرکه پیشرفت این جامعه به دست اینها حرکت می کند
جعفری آذر افزود: کارگران به‌واسطه این‌که در تولید نقش بزرگی بر عهده دارند، به‌عنوان بازوی توانمند در خدمت تولید می‌باشند و باید مورد تکریم قرار گیرند. هر خدمتی به جامعه کارگری، در نزد خداوند متعال ارزش بالایی دارد و احترام به این قشر باید در جامعه نهادینه شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش کارگران در تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در کشور افزود : کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و خدمات و زحمات آنان در این عرصه قابل تقدیر است.
همچنین در ادامه این جلسه جعفری دبیرجامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی ضمن قدردانی از فرماندار فرهیخته شهرستان اهداف و چشم انداز و ماموریت های و ساختار جامعه اسلامی کارگران مطالبی مبسوطی ارائه کردند و سیس سایر اعضای محترم شورای مرکزی،معاونین جامعه اسلامی کارگران آذربایجانشرقی ضمن بیان مطالبی نقطه نظرات خود در خصوص اهمیت و نقش جامعه اسلامی کارگران در رفع مشکلات و چالشهای حوزه‌های اشتغال،مطالبات کارگری رفع مشکلات صنعتگران و آسیب شناسی صنعت به تشریح دیدگاهها و نظرات خود را مطرح در ایجاد کار گروه های تخصصی در حوزه های گوناگون تاکید شد.