نشان سرباز صلح آذربایجان بر سینه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی/انتخاب مهندس فتحی به عنوان مدیر نمونه و پیشگام در رونق تولید
نشان سرباز صلح آذربایجان بر سینه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی/انتخاب مهندس فتحی به عنوان مدیر نمونه و پیشگام در رونق تولید

به پاس تجلیل از تلاش ها و فعالیت ‌های شبانه روزی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در جهت تامین و برقراری امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی که منجر به امنیت پایدار گردیده شده است، نشان سرباز صلح آذربایجان به جناب آقای مهندس اکبر فتحی اهدا شد.به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان […]


به پاس تجلیل از تلاش ها و فعالیت ‌های شبانه روزی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در جهت تامین و برقراری امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی که منجر به امنیت پایدار گردیده شده است، نشان سرباز صلح آذربایجان به جناب آقای مهندس اکبر فتحی اهدا شد.
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، دبیر و عوامل اجرایی نخستین همایش تجلیل از پیشگامان رونق تولید و اهدای نشان سرباز صلح آذربایجان با حضور در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی این نشان را به جناب آقای مهندس فتحی اهدا و از تلاشهای ایشان تجلیل به عمل آوردند.
شایان ذکر است این نشان به افرادی که در طول سال با اقدامات و فعالیتهای خود موجبات ایجاد امنیت و آرامش و صلح در سطح جامعه را فراهم ساخته اند از سوی تشکل مردم نهاد سرباز صلح داده می شود که براساس بررسی فعالیتهای یک سال اخیر سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با تدابیر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی شایسته دریافت این نشان شناخته شده و مهندس فتحی به عنوان مدیر نمونه و پیشگام در رونق تولید انتخاب و تجلیل شد.
گفتنی است مهندس وحید کاظم زاده مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در همایش پیشگامان رونق تولید تندیس و لوح مدیر برتر روابط عمومی پیشگام در رونق تولید را از آن خود ساخته بود.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان