انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی/انتخاب مهندس کاظم زاده به عنوان سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی/انتخاب مهندس کاظم زاده به عنوان سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی رییس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان را با حفظ سمت به عنوان ” مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان ” منصوب نمود.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، در حکم مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی […]


رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی رییس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان را با حفظ سمت به عنوان ” مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان ” منصوب نمود.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، در حکم مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی خطاب به مهندس وحید کاظم زاده آمده است: نظر به تجارب و توانایی جنابعالی در عرصه های مختلف اجتماعی و رسانه های جمعی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان ” مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان ” منصوب می شوید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال ، ضمن بهره گیری از توانایی همکاران و کارشناسان محترم ستادی و شهرستانی و رسانه های جمعی، اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فساد ستیزی» و « قانون مداری» دولت مردمی، نسبت به پاسخگویی و تبیین سیاست ها، برنامه ها ، اهداف و خط مشی های ابلاغی وزارت متبوع موفق و موید باشید.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان