مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد

مهندس میرمحمد غراوی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور در این مراسم با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در خصوص خانه دار کردن مردم گفت: شهر جدید سهند در بین شهرهای کشور پیشتاز ساخت مساکن نهضت ملی مسکن است به طوری که در طرح بزرگ و جدید دولت تحت عنوان نهضت […]


مهندس میرمحمد غراوی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور در این مراسم با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در خصوص خانه دار کردن مردم گفت: شهر جدید سهند در بین شهرهای کشور پیشتاز ساخت مساکن نهضت ملی مسکن است به طوری که در طرح بزرگ و جدید دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن نیز در حالی که شهرهای دیگر مقدمات کار را فراهم می کنند در شهر جدید سهند اراضی مورد نیاز مسکن فراهم و مشخص شده است.
وی افزود: شرکت عمران سهند یکی از شرکت های درآمد زا بین دیگر شرکت هاست.
مهندس غراوی توجه به خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی را از سیاست های شرکت مادر تخصصی نام برد و گفت: در ساخت مسکن باید به این امر مهم نیز پرداخته شود.
مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر سهند نیز در مراسم معارفه خود با اشاره به اینکه سیاست دولت صرف مسکن سازی نیست گفت: سیاست ما در شرکت عمران تنها مسکن سازی نخواهد بود، ما راه ساز نیستیم، شهرساز هستیم شهری که پیوست فرهنگی و اجتماعی دارد.
مهندس غلامرضا اقبالی افزود: شهری که پیوست های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد در آن بزه و آسیب های اجتماعی کم بوده وامنیت و آرامش حاکم خواهد بود.
وی گفت: توسعه باید متوازن باشد بنابراین با همیاری و تعامل بین همکاران شرکت عمران شهری درخور شأن مردم خواهیم ساخت.
در این مراسم دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل سابق شرکت عمران نیز گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد.
در پایان مراسم مهندس غلامرضا اقبالی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت عمران سهند معرفی و از خدمات دکتر عباس مصطفوی قدردانی شد.

روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهر جدید سهند