صدور اولین شناسه تولید محصول گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی/حفظ سلامت مصرف کنندگان داخلی و حفظ بازارهای بین المللی با نظارت بر سلامت محصولات گیاهی
صدور اولین شناسه تولید محصول گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی/حفظ سلامت مصرف کنندگان داخلی و حفظ بازارهای بین المللی با نظارت بر سلامت محصولات گیاهی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی از صدور اولین شناسه تولید محصول گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر شهرام شفیعی در پی اخذ اولین شناسه محصول گوجه فرنگی توسط گلخانه ارس تارلا امین در گفتگو با […]


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی از صدور اولین شناسه تولید محصول گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر شهرام شفیعی در پی اخذ اولین شناسه محصول گوجه فرنگی توسط گلخانه ارس تارلا امین در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت محصولات کشاورزی و نظارت و کنترل زنجیره های تولید محصولات زراعی با هدف کاهش خطرات تهدید کننده سلامت، دستورالعمل نظارت بر تولید و ارتقاء سلامت محصولات گیاهی که به استناد سیاستهای کلی ” سلامت ” ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و به استناد ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ شده است سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را تحت نظارت عالی حفظ نباتات جهاد کشاورزی بر عهده خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در این دستورالعمل هدف شناسه دار کردن محصولات گیاهی در واحدهای تولیدی اعم از محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و قارچ خوراکی است که با نظارت بر واحدهای تولیدی و نظارت بر سلامت محصولات گیاهی به جهت حفظ سلامت مصرف کنندگان داخلی و حفظ بازارهای بین المللی بوده که در نهایت منجر به تولید محصول گواهی شده بر اساس یک نظام معتبر رسمی خواهد بود .
دکتر شفیعی بیان داشت: در این فرآیند کارشناسان آموزش دیده تحت نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی براساس استانداردهای ملی اعلامی از سوی سازمان حفظ نباتات و دستگاههای مرتبط به فرآیند تولید و ارتقاء سلامت محصولات گیاهی در واحدهای تولیدی نظارت خواهند نمود .
وی از مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی که در دهستانهای استان در ارتباط نزدیک با بهره برداران هستند درخواست نمود تا با آگاه سازی بهره برداران ایشان را برای اخذ شناسه و کد QR برای محصول تولیدی شان ترغیب نمایند .
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در پایان گفت: محصول تولیدی دارای کد QR حاوی اطلاعات بستر تولید، اطلاعات متقاضی، اطلاعات محصول و اطلاعات فرآیند تولید خواهد بود و نشان آن هست که محصول تحت نظارت کارشناس مسئول فنی با نظارت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تولید شده است .

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان