دیدار مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری با مدیر کل جدید سازمان ورزش و جوانان
دیدار مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری با مدیر کل جدید سازمان ورزش و جوانان

همزمان با خجسته سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، محمد حسین حسن زاده مدیر اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و هئیت همراه ضمن حضور در سازمان ورزش و جوانان انتصاب حاج حبیب ستوده نژاد را بعنوان مدیر کل جدید این سازمان به وی تبریک گفت. به گزارش امور ارتباطات اداره […]

همزمان با خجسته سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، محمد حسین حسن زاده مدیر اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و هئیت همراه ضمن حضور در سازمان ورزش و جوانان انتصاب حاج حبیب ستوده نژاد را بعنوان مدیر کل جدید این سازمان به وی تبریک گفت.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز، محمد حسین حسن زاده در این دیدار بیان نمود: انتصاب حاج حبیب ستوده نژاد بعنوان پیشکسوت عرصه ورزش قهرمانی و منش پهلوانی قطعا تبعات مفید و چشمگیر را بهمراه خواهد داشت و این برای استان و جامعه ورزشی ره آورد عالی محسوب میگردد.
مدیرکل اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری افزود: همواره جامعه ورزشی وامدار پیشکسوتان بوده و با این امید و همدلی که در خانواده ورزشی مشهود و محسوس است به لطف زحمات مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان نقاط قوت توسعه و نقاط ضعف از میان برداشته خواهد شد .
حسن زاده در خاتمه یادآور شد: مجموعه شهرداری همواره حامی ورزشکاران و جامعه ورزشی بوده است و در این مسیر همچنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.