اجرای طرح غربالگری توسط شهرداری در مصلی اعظم امام خمینی ( ره) تبریز
اجرای طرح غربالگری توسط شهرداری در مصلی اعظم امام خمینی ( ره) تبریز

توسط اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز،گسترده تر از شب اول احیابا تجهیز امکانات و افزایش پرسنل درمانی و خدماتی در محل مصلی اعظم امام خمینی ( ره) با استقرار اتوبوس مجهز سلامت شهرداری خدمات ویزیت رایگان پزشک عمومی ، مشاوره مامائی ، تست قند خون و سنجش فشار خون صورت گرفت .به […]

توسط اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز،گسترده تر از شب اول احیابا تجهیز امکانات و افزایش پرسنل درمانی و خدماتی در محل مصلی اعظم امام خمینی ( ره) با استقرار اتوبوس مجهز سلامت شهرداری خدمات ویزیت رایگان پزشک عمومی ، مشاوره مامائی ، تست قند خون و سنجش فشار خون صورت گرفت .
به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت واموراجتماعی شهرداری تبریز، در اجرای این طرح که با خیل عظیم و انبوه عزادارن مواجه بود اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری با در نظر گرفتن رسالت سازمانی اقدام به توزیع ماسک در محوطه داخل مصلی نمود .