توسط نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در حال انجام است؛ تدوام اجرای عملیات طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در فضاهای سبز سطح شهر تبریز
توسط نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در حال انجام است؛ تدوام اجرای عملیات طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در فضاهای سبز سطح شهر تبریز

به همت نیروهای حوزه سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، اجرای آیتم های طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در فضاهای سبز سطح شهر ادامه دارد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، بنا به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر تدوین و اجرای برنامه های ماهانه در حوزه فضای سبز با هدف […]


به همت نیروهای حوزه سیما،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز، اجرای آیتم های طرح “اردیبهشت، بهار تبریز” در فضاهای سبز سطح شهر ادامه دارد.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان، بنا به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر تدوین و اجرای برنامه های ماهانه در حوزه فضای سبز با هدف رفع کاستی ها و ارتقای سطح کمی و کیفی پارکها و بوستانهای سطح شهر، طرح ” اردیبهشت، بهار تبریز ” توسط نیروهای فضای سبز شهرداری تبریز از اولین روزهای اردیبهشت ماه جاری آغاز شد.
بر اساس این گزارش، آیتم های مختلف این طرح که شامل ترمیم چمنکاری ها، هرس فرم دهی و جوانسازی، رنگ آمیزی المانها و مبلمان شهری، ترمیم و رفع نواقص وسایل بازی و دستگاه های ورزشی، تکمیل گلکاری ها، گلکاری و زیباسازی حداقل دو میدان نمونه در هر منطقه و برخی موارد دیگر است، در جای جای فضاهای سبز سطح شهر در حال اجراست.
خاطرنشان می شود طرح های مربوط به حوزه فضای سبز به صورت هرماه یک طرح در طول سال و به فراخور شرایط آب و هوایی و موقعیت فضاهای سبز تبریز اجرا خواهد شد