مجتمع مس سونگون به دنبال انتقال دانش پاکسازی آب به منطقه هست./اولویت اصلی سالم سازی آب های روان
مجتمع مس سونگون به دنبال انتقال دانش پاکسازی آب به منطقه هست./اولویت اصلی سالم سازی آب های روان

پروژه پایش و سالم سازی رودخانه های پخیر چایی و دره سونگون توسط شرکت دانش بنیان خارجی بازدید و راهکارهای ارائه شده در حضور مدیران ارشد مجتمع مس سونگون به همراه کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع، ریاست پارک علم و فناوری استان، کارشناسان شرکت خارجی و محیط زیست ورزقان مورد بررسی قرار گرفت. […]

پروژه پایش و سالم سازی رودخانه های پخیر چایی و دره سونگون توسط شرکت دانش بنیان خارجی بازدید و راهکارهای ارائه شده در حضور مدیران ارشد مجتمع مس سونگون به همراه کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع، ریاست پارک علم و فناوری استان، کارشناسان شرکت خارجی و محیط زیست ورزقان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر مجتمع مس سونگون در جلسه بررسی این طرح ها با اشاره به اقدامات زیست محیطی شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سونگون گفت: شرکت مس همواره صیانت از محیط زیست را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است و تلاش نموده با سرمایه گذاری در این زمینه، در تحقق این آرمان بکوشد.

مهندس رضوی با اشاره به نشست های تخصصی با پارک علم و فناوری استان و دیگر مراکز علمی و دانش بنیان افزود: متاسفانه در حوزه آب، دیگر صنایع استان نیز دچار مشکلاتی هستند که مجتمع مس سونگون در راستای مسئولیت های اجتماعی برون سازمانی خود و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از این منابع خدادادی درصدد انتقال دانش و تکنولوژی آن به منطقه هست تا بتوانیم علاوه بر ارزش آفرینی، شاهد توسعه دانش و داخلی سازی آن باشیم.

مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای این پروژه افزود: اولویت اصلی مجتمع مس سونگون در این پروژه سالم سازی آب های روان در کوتاه مدت طبق استانداردهای محیط زیست خواهد بود چنانچه در برنامه ریزی بلند مدت تلاش می شود نسبت به سالم سازی و انتقال آب پخیر چایی با انحراف مسیر آن و هدایت این آبها توسط تونل ها اقدام شود.

ایشان با اشاره به امکان استحصال مس نیز افزود: استحصال مس و تولید ثروت در اولویت های بعدی مجتمع خواهد بود که در برنامه های بلند مدت دنبال خواهد شد.

مهندس رضوی با اشاره به طرح های ارائه شده توسط این شرکت خارجی افزود: طی مذاکرات با این شرکت در خصوص جدیت مجتمع مس سونگون در خصوص انتقال دانش و تکنولوژی، این شرکت آمادگی خود را برای حضور در پارک علم و فناوری و مراکز علمی برای تربیت مهندسین و نیروهای کار ایرانی اعلام کرده است که بعد از بررسی طرح های اولیه و در صورت تایید آن ها توسط کارشناسان مجتمع و اداره محیط زیست استان، مقدمات انتقال دانش و تکنولوژی فراهم خواهد گردید.

در انتهای جلسه شرکت خارجی با ارائه پروپوزال خود و پاسخگویی به سوالات کارشناسان، از احساس مسئولیت شرکت مس و مجتمع مس سونگون در راستای صیانت از محیط زیست ابراز خرسندی نموده و این امر را یک شاخصه اصلی در توسعه جهانی دانست.