برای اولین بار در تبریز،اجرا می شود؛ انجام عملیات هرس فرم دهی سروهای خمره ای در طرحهای زیبا و جدید
برای اولین بار در تبریز،اجرا می شود؛ انجام عملیات هرس فرم دهی سروهای خمره ای در طرحهای زیبا و جدید

برای اولین بار در تبریز، سروهای خمره ای سطح شهر تبریز درطرحهای زیبا و جدید فرم دهی می شوند.به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ، با هدف زیباسازی و تغییر چهره فضای سبز تبریز و نیز پاکسازی سروهای خمره ای از شاخ و برگ زاید، کلیه این درختان در […]


برای اولین بار در تبریز، سروهای خمره ای سطح شهر تبریز درطرحهای زیبا و جدید فرم دهی می شوند.
به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ، با هدف زیباسازی و تغییر چهره فضای سبز تبریز و نیز پاکسازی سروهای خمره ای از شاخ و برگ زاید، کلیه این درختان در سطح شهر با انجام عملیات هرس فرم دهی، به صورت اشکال زیبا و دلپسند در می آیند.
بر اساس این گزارش، این طرح که برای اولین بار در تبریز اجرا می شود، جلوه زیبایی خاصی به فضاهای سبز شهری می بخشد.
گفتنی است انجام عملیات هرس فرم دهی سروهای خمره ای در تمامی مناطق دهگانه شهرداری با شروع طرح ” اردیبهشت ، بهار تبریز ” آغاز شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب و هرس کلیه سروهای خمره ای ادامه خواهد داشت .