در اولین سفر سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی به شهرستان عجب شیر صورت گرفت: افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت ذوب آهن سپهر شرق در عجب شیر
در اولین سفر سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی به شهرستان عجب شیر صورت گرفت: افتتاح مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت ذوب آهن سپهر شرق در عجب شیر

به گزارش صدای اناک تولید محصول با کیفیت بهتر و با حادثه کمتر و ایمنی بیشتر از ثمرات آموزش های فنی و حرفه ای در مجموعه های صنعتی است.مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت ذوب آهن سپهر شرق با حضور علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و فتحیان، مدیرعامل […]

به گزارش صدای اناک تولید محصول با کیفیت بهتر و با حادثه کمتر و ایمنی بیشتر از ثمرات آموزش های فنی و حرفه ای در مجموعه های صنعتی است.
مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت ذوب آهن سپهر شرق با حضور علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و فتحیان، مدیرعامل شرکت ذوب آهن سپهر شرق افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت ذوب آهن سپهر شرق با حضور علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و فتحیان، مدیرعامل شرکت ذوب آهن سپهر شرق افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، با حضور علی مشایخی، سررست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، و علیرضا فتحیان، مدیرعامل شرکت ذوب آهن سپهر شرق عجب شیر و مهدی عزتی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان و جمعی از مسئولین هر دو مجموعه، مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق ( ذوب آهن ) افتتاح و مجوز فعالیت این مجموعه در امر اشاعه آموزش های مهارتی به مدیرکل این شرکت از سوی سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اعطاء گردید.
در این مراسم علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همکاری دو مجموعه در راستای مشارکت و تسهیل گری در امر افتتاح این مجموعه گفت: امیدوارم شرکت ذوب آهن سپهر شرق در جمع جامعه مهارتی استان شاهد افزایش بهره وری و ارتقای سطح مهارت و افزایش سطح ایمنی بیش از پیش در این مجموعه باشیم.
وی در ادامه افزود: ما برآنیم تا آموزش های مهارتی را براساس نیاز هر منطقه و متناسب با بازار کار و اشتغال برنامه ریزی نمائیم.
مشایخی با اشاره به بحث مشاغل آینده و آینده مشاغل الگوهای جوار کارگاهی را یکی از بهترین الگوها در امر آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار دانست.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به قطب صنعتی بودن استان آذربایجان شرقی ورود و تعامل بیش از پیش صنایع با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان را خواستار شد و افزود: قطعا با تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز صنعت و کارگاههای تولیدی ضمن تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع با افزایش سطح مهارت شاهد افزایش بهره وری و سطح ایمنی در این مجموعه ها خواهیم بود.
علیرضا فتحیان در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در اعطای مجوز مرکز آموزش بین کارگاهی برای این شرکت گفت: با توجه به فعالیت بیش از ۴۰۰ نفر نیروی انسانی در شرکت ذوب آهن عجب شیر و به علت متغیرهای زیاد در فرایند کاری، بحث آموزش های مهارتی از اهمیت ویژه ای در این مجموعه برخوردار است.
وی اذعان داشت: تولید محصول با کیفیت بهتر و با حادثه کمتر و ایمنی بیشتر از ثمرات آموزش های مهارتی در مجموعه های صنعتی است.
فتحیان در پایان خاطر نشان کرد: آموزش های مهارتی ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به اعتبار و اهمیت گواهینامه های صادر شده از این سازمان از اهمیت خاصی در بین مهارت آموزان به ویژه صاحبان صنایع و نیروی کار شاغل در این حوزه، برخوردار است.