با هدف پاکسازی فضاهای عمومی شهر و کاهش اغتشاشات بصری
با هدف پاکسازی فضاهای عمومی شهر و کاهش اغتشاشات بصری

ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز ادامه داردساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز با هدف پاکسازی فضاهای عمومی سطح شهر . کاهش اغتشاشات بصری در حال انجام است.به گزارش امور ارتباطات سازمان، با توجه به نصب بی رویه تابلوهای تبلیغاتی و عدم رعایت استانداردهای لازم در این زمینه و در نتیجه بروز بی […]


ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز ادامه دارد
ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تبریز با هدف پاکسازی فضاهای عمومی سطح شهر . کاهش اغتشاشات بصری در حال انجام است.به گزارش امور ارتباطات سازمان، با توجه به نصب بی رویه تابلوهای تبلیغاتی و عدم رعایت استانداردهای لازم در این زمینه و در نتیجه بروز بی نظمی و آلودگی بصری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز نسبت به ساماندهی و جمع آوری این تابلوها اقدام کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای این مرحله از طرح مذکور در مسیر جاده تهران انجام شده که طی آن بنرها، استندها و تابلوهای غیراستادارد نصب شده در پیاده روها و روی درختان، جمع آوری شد.
لازم به ذکر است این طرح تا برچیده شدن تمامی زواید بصری و تابلوهای غیراستاندارد در سطح شهر تبریز توسط معاونت زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز ادامه خواهدداشت.