همزمان با سفر سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان به بناب؛تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی و تجهیز دو مدرسه دستاورد شهرستان از این سفر
همزمان با سفر سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان به بناب؛تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی و تجهیز دو مدرسه دستاورد شهرستان از این سفر

فرهودی سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در این سفر از تخصیص اعتبارات لازم عمرانی جهت پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان و همچنین اهداء تجهیزات آموزشی به دو مدرسه در هفته معلم خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی ازبناب، سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در […]

فرهودی سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در این سفر از تخصیص اعتبارات لازم عمرانی جهت پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان و همچنین اهداء تجهیزات آموزشی به دو مدرسه در هفته معلم خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی ازبناب، سرپرست نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در سفری یک روزه به شهرستان به همراه نماینده، فرماندار ، مدیر و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش، اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز از پروژه های عمرانی آموزش و پرورش بناب بازدید کردند.
فرهودی رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در این سفر از تخصیص اعتبارات لازم عمرانی جهت پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان و همچنین اهداء تجهیزات آموزشی به دو مدرسه در هفته معلم خبر داد.
پورلطفعلی مدیر آموزش و پرورش بناب نیز اولین سفر فرهودی در مقام رئیس سازمان نوسازی استان را به شهرستان بناب به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرد با سفر ایشان به شهرستان پیشرفت پروژه های عمرانی سرعت دو چندان یابند.