بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مجتمع مس سونگون
بازدید استاندار آذربایجان شرقی از مجتمع مس سونگون

به گزارش صدای آناک دکتر عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی با حضور در مجتمع مس سونگون از نزدیک با روند فعالیت ها و آخرین وضعیت طرح های توسعه این مجتمع آشنا شد. گفتنی است در این بازدید مهندس رحمتی معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس نعمتی فرماندار شهرستان ورزقان، مهندس رضوی مدیر مجتمع مس […]

به گزارش صدای آناک دکتر عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی با حضور در مجتمع مس سونگون از نزدیک با روند فعالیت ها و آخرین وضعیت طرح های توسعه این مجتمع آشنا شد.

گفتنی است در این بازدید مهندس رحمتی معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس نعمتی فرماندار شهرستان ورزقان، مهندس رضوی مدیر مجتمع مس سونگون و مدیران ارشد این مجتمع ایشان را همراهی نمودند.

گفتنی است در این بازدید مهندس رحمتی معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس نعمتی فرماندار شهرستان ورزقان، مهندس رضوی مدیر مجتمع مس سونگون و مدیران ارشد این مجتمع ایشان را همراهی نمودند.