خشم و مدیریت خشم
خشم و مدیریت خشم

در دید کلی، خشم احساس و یا حالتی است که در گستره رنجش ملایم تا غیض و غضب شدید قرار می گیرد. بسیاری از افراد اغلب خشم و پرخاشگری را با هم اشتباه می گیرند. پرخاشگری رفتاریست که هدف آن آزار و یا آسیب رساندن به شخص دیگر و یا آسیب به اموال و دارایی […]

در دید کلی، خشم احساس و یا حالتی است که در گستره رنجش ملایم تا غیض و غضب شدید قرار می گیرد. بسیاری از افراد اغلب خشم و پرخاشگری را با هم اشتباه می گیرند. پرخاشگری رفتاریست که هدف آن آزار و یا آسیب رساندن به شخص دیگر و یا آسیب به اموال و دارایی هاست. به عبارت دیگر ستیزه جویی به مجموعه ای از گرایشات و قضاوتهایی برمی گردد که باعث تحریک رفتار پرخاشگرانه می شود.

چه هنگام خشم مساله ساز می شود؟

هنگامی که خشم بسیار شدید و مداوم می شود و یا اینکه بطور نادرست ابراز می گردد، مساله ساز خواهد شد. احساس خشم بصورت شدید و مداوم بر روی جسم و روان فرد فشار زیادی وارد خواهدکرد.

ابراز نادرست خشم بدوا دارای تلافی ظاهری می باشد، از قبیل احساس رها شدن از تحت فشار بودن، احساس کنترل داشتن بر سایرین. در بلند مدت این تلافی ها به پی آمدهای منفی منتهی خواهد شد. به همین دلیل به آن  “تلافیه ظاهر ی” می گویند. نتایج منفی در بلند مدت نسبت به آنچه درکوتاه مدت بدست می آید، کفه ترازو را به نفع خود، سنگین خواهندکرد.

افسانه هایی در مورد خشم

افسانه اول : خشم موروثی است. یک مورد بدفهمی یا افسانه درباره خشم و طریقه ای که افراد آن را نشان می دهند این است که خشم ارثی است و غیرقابل تغییر. به هر حال شواهد و مدارکی که بر اساس مطالعات بدست آمده، مشخص می کند که افراد با یک سری روش ها ی ویژه ابراز خشم بدنیا نمی آیند. همچنین برخی مطالعات مشخص می نمایدکه شیوه ابراز خشم رفتاری اکتسا بی است و در نتیجه اصلاح شیوه ابراز خشم غیرممکن نیست.

افسانه دوم :خشم خود به خود به پرخاشگری می رسد. برمبنای این باور نادرست تنها راه موثر برای ابراز خشم از طریق پرخاشگری است. به هر روی برای ابرازخشم را ه های سازنده و جسورانه دیگری نیز وجود دارد. مدیریت موثر خشم شامل،کنترل بالا رفتن میزان خشم به وسیله آموزش مهارت های دفاع از حق خود، تغییر “با خود سخن گفتن ” منفی و ستیزه جویانه ، به چالش کشیدن باوره ای نامعقول و بکارگیری مجموعه ای از روش ها و استراتژی رفتاریست.

افسانه سوم: اگر دوست داری به آنچه که می خواهی برسی، باید پرخاشگرباشی. بسیاری از مردم دفاع از حق خود را با پرخاشاگری اشتباه می گیرند .هدف از پرخاشگری تسلط، آزار و آسیب رساندن به دیگریست تا به هر قیمت ممکن پیروز میدان شد. برعکس هدف از دفاع از حق خود ابرازاحساسات ناشی از خشم به روشی محترمانه نسبت به سایر افراد می باشد .

شما هنگامی که به ا ین روش احساساتتان را ابراز می کنید کسی را سرزنش ویا تهدید نخواهیدکرد و در نتیجه احتمال آسیب احساسی به حداقل ممکن می رسد.

افسانه چهارم: تخیله خشم همیشه لذت بخش است. سالیان سال باوری همه گیر بود مبنی براینکه اظهار پرخاشگرانه خشم از قبیل فریاد زدن و یا مشت زدن بر روی بالش برای حفظ سلامتی مفید است. ولی براساس مطالعات مشخص شده است، افرادی که خشم خود را با روشهای پرخاشگرانه ابراز می کنند، به آسانی خشمگین می شوند. بعبارت دیگر رهاسازی خشم از طریق روشهای پرخاشگرانه باعث تقویت و تحکیم رفتار پرخاشگرانه می شود.

 خشم عادت است

خشم می تواند بعنوان عکس العملی روزمره، آشنا و قابل پیش بینی در موقعیت های گوناگون ابراز شود. هنگامی که خشم بطور مداوم و پرخاشگرانه اظهار شود می تواند تبدیل به عادتی ناسازگارانه شود. برمبنای تعریف، عادت یا “خوگرفتن” به رفتاری اطلاق می شود که بصورت خودجوشانه ، مستمر ومداوم بدون هیچگونه فکر و تاملی، انجام گردد. اظهار پرخاشگرانه و مداوم خشم می تواند بعنوان عادتی ناسازگارانه محسوب شود و بهمین دلیل دارای نتایج منفی خواهد بود.

با آگاهی نسبت به حوادث و محیط هایی که باعث تحریک خشمتان و در نتیجه پیامدهای منفی بعد از آن می شود، می توانید برخشم حاصل از عادت غلبه کنید.

یک روش ساده برا ی نظارت بر خشمتان استفاده از مقیاس یک تا ده است که به آن “خشم متر” می گویند. امتیاز یک در ا ین مقیاس به معنای عاری ازهرگونه خشم بودن و یا حالت آرامش کامل است، در حالی که ده نشان دهنده خشمی قوی و انفجاری است که باعث از دست دادن کنترل شده وعواقب منفی در پی خواهد داشت.

نویسندگان:

دکتر ام.رایلی و دیگران.مترجم فرزانه رستگار،دپارتمان سلامت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا

گرداورنده :نسرین نیازی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

اداره مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی